Stöd för dig som anhörig eller närstående

Har du en anhörig eller närstående som behöver hjälp, men känner själv att det är svårt att orka eller hinna stödja? Hjälp finns. Staden erbjuder olika former av anhörigstöd till dig som är närstående.

Hjälper du någon som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller andra svårigheter? Välkommen att kontakta Helsingborg kontaktcenter telefon 042-10 50 00 eller kontaktcenter@helsingborg.se.

Nedan ser du ett urval av de typer av anhörigstöd som du kan få från staden.