Värdighetsgarantier

Alla som har hemvård eller bor på ett vårdboende ska vara delaktiga i vården, känna sig trygga och kunna påverka vem som blir deras kontaktperson. Det heter värdighetsgarantier.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att värdighetsgarantier ska finnas för alla som har hemvård och bor på vårdboende i Helsingborg. De tre värdighetsgarantierna är delaktighet, självbestämmande och trygghet.

Det här är värdighetsgarantierna:

Delaktighet – alla personer som får någon form av omsorg ska ha en genomförandeplan som upprättas tillsammans med omsorgstagaren.

Självbestämmande – alla som får någon form av omsorg ska ha en kontaktperson. Man ska ha möjlighet att påverka vem det blir utifrån bakgrund och intressen.

Trygghet – det är viktigt att känna sig trygg genom att de som arbetar med omsorgen berättar vad som kommer att hända och att kommunikationen är tydlig.

Allt detta kan tyckas vara självklart. Det är just för att det är självklart som det ska vara säkert att det verkligen blir så. Därför införs värdighetsgarantierna.

Filmer

I filmerna nedan beskrivs värdighetsgarantierna med hjälp av Stig som bor på ett vårdboende och Gunnel som har hemvård. Klicka på respektive film för att starta den.

I filmen nedan får Gunnel som har hemvård veta mer om värdighetsgarantierna:

I filmen nedan får Stig som bor på ett vårdboende veta mer om värdighetsgarantierna: