Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag, till exempel en rollator, rullstol, duschpall eller hörapparat. En del hjälpmedel kan du låna gratis. Andra går att köpa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker.

Vissa hjälpmedel kan du låna gratis av Helsingborgs stad, som till exempel en rollator eller rullstol. Du kan också hyra rullstol, rollator och toalettförhöjare för korttidslån hos Hjälpmedelsbutiken, telefon 042-17 72 73, telefontid klockan 10:00-14:00.

En arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer ditt behov av hjälpmedel och provar sedan ut de hjälpmedel som du behöver. Utprovningen av hjälpmedel sker i ditt hem. Alla hjälpmedel ska lämnas tillbaka så fort du inte behöver eller använder dem längre.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra insatserna.
Läs mer om leverantörerna.

Så gör du ditt val

Du väljer utförare genom att fylla i blanketten Val av utförare. (Pdf, 36 kB). Har du redan hjälpmedel, omsorg eller trygghetslarm behöver du inte göra ett val. För mer information om hjälpmedel som går att låna, kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. De hänvisar dig till rätt arbetsterapeut eller sjukgymnast i ditt bostadsområde.

Hjälpmedel på Helsingborg kontaktcenter

På Helsingborg kontaktcenter finns ett urval av enkla hjälpmedel och smarta saker som du kan skaffa själv för att underlätta vardagen. Det finns produkter för att förebygga olyckor, ge stöd åt nedsatt syn, hörsel och muskelkraft samt ge stöd då minnet sviktar. Kommunvägledarna på kontaktcenter kan visa och berätta om produkterna samt ge information om inköpsställen. Helsingborg kontaktcenter finns på Stortorget 17 i Helsingborg. Telefonnummer 042-10 50 00. Förteckning över smarta saker och hjälpmedel på Helsingborg kontaktcenter

Visningspunkten

På Visningspunkten kan du få tips om hur du med enkla lösningar kan underlätta vardagen och göra livet tryggare. På Visningspunkten kan du själv prova smarta saker, ny vardagsteknik och olika hjälpmedel. En arbetsterapeut ger vägledning om hur du enklare kan klara av till exempel matlagning, förflyttning och hygien. Du har möjlighet att prova en bidétoalett med spol- och torkfunktion eller prova hur en spisvakt fungerar. På Visningspunkten finns också kognitiva hjälpmedel som stödjer tid, minne och orientering, till exempel talande klockor och elektroniska kalendrar.

Allt finns tillgängligt att känna på och testa. Du får information om var du kan köpa produkterna och ett cirkapris vad de kostar. Observera att Visningspunkten inte har någon försäljning.

Kontakta Visningspunkten

Visningspunkten finns på Östra allén 16. Boka ditt besök i förväg hos arbetsterapeut Åsa Westesson, telefon 042-10 47 92 eller via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Om du har behov av att använda vår hiss, kontakta oss i förväg eller när du är vid dörren. Visningspunkten är öppen för alla åldrar. Föreningar och grupper kan också boka in besök för en mindre visning av hjälpmedel i sina egna lokaler.

Hjälpmedel från regionen

Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år samt för hjälpmedel till vuxna enligt nedan.

Hjälpmedel för synskadade

På synenheten på Helsingborgs lasarett finns personal med specialkunskaper som hjälper till med träning och stöd, både på plats och i vardagsmiljö. Det behövs en remiss från ögonläkare för att få komma till synenheten.

Kontakta synenheten
Telefon: 042-406 25 60
E-post: syn.vux@skane.se

Hjälpmedel vid förflyttning och kommunikation

Hjälpmedelsverksamheten provar ut, anpassar och underhåller följande hjälpmedel för vuxna; vissa kommunikationshjälpmedel, elektrisk rullstol, fjärrstyrsystem, vissa sittanpassningar och vridbara bilstolar.

Kontakta Hjälpmedel Helsingborg
Telefon: 042-16 94 80
E-post: hjalpmedel@skane.se

Text- och bildtelefon

Staten bekostar text- och bildtelefon i hemmet till döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade. Du som är intresserad av en text- och bildtelefon kallas till ett individuellt besök hos hörsel- och dövenheten i Malmö för att få information och prova hur telefonen fungerar.

Kontakta hörsel- och dövenheten
Telefon: 040- 33 27 00
E-post: hod.vux@skane.se

Tolkservice

Gravt hörselskadade, döva eller dövblinda personer som vill kommunicera med sin hörande omgivning eller tvärtom, kan få gratis tolkhjälp i vardagliga situationer. Tolkcentralen i Region Skåne har som uppdrag att förmedla tolkservice.

Kontakta tolkcentralen
Telefon 044-19 47 30
Texttelefon 044-19 47 40
E-post: tolkcentr@skane.se

Helsingborgs taltidning

Helsingborgs taltidning finns inläst på cd-skiva och kommer gratis med posten en gång i veckan. Den går också att ladda ner via en app. Taltidningen innehåller nyheter från kommunen, reportage och intervjuer.  Taltidningen vänder sig bland annat till personer med nedsatt läsförmåga, synskador, afasi eller allergi mot trycksvärta. För mer information, kontakta Taltidningen på telefon 042-17 72 76. På Helsingborgs taltidnings hemsida kan du lyssna på tidningens artiklar, radioprogram samt se foton och filmer.

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket kan boken komma hem till dig. Boken kommer är en gratis service för dig som inte själv kan ta dig till bibliotek eller som inte har någon närstående som kan hjälpa till med boklån. Har du nedsatt syn finns det många böcker med extra stor stil. Biblioteket har även talböcker som kan skickas hem gratis. För mer information, kontakta Helsingborgs stadsbibliotek på telefon 042-10 69 00.

Hjälpmedelsbutiken

Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, DHS, ansvarar för Hjälpmedelsbutiken. Där kan du köpa allt från funktionella köksredskap till kroppsvårdsprodukter. Du kan även få hjälp med prova ut en käpp. Du kan också hyra rullstol, rollator och toalettförhöjare för en kortare tid hos oss. Hjälpmedelsbutiken finns på Ringstorpsgården, Kurirgatan 1. Kontakta Hjälpmedelsbutiken på telefon 042-17 72 73.

Öppettider

Måndag-fredag, klockan 10:00-14:00.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of test.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
  Globals Profiler (3,264.98 ms) SQL (206 queries in 543.41 ms) Errors (0) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
 'REQUEST_URI' => '/omsorg-och-stod/aldre/hjalpmedel/',
 'USER' => 'www-data',
 'HOME' => '/var/www',
 'SCRIPT_NAME' => '/wp/index.php',
 'QUERY_STRING' => '',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'REDIRECT_URL' => '/omsorg-och-stod/aldre/hjalpmedel/',
 'REMOTE_PORT' => '37454',
 'SCRIPT_FILENAME' => '//mnt/persist/www/docroot_test/wp/index.php',
 'SERVER_ADMIN' => '[no address given]',
 'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/mnt/persist/www/docroot_test/',
 'CONTEXT_PREFIX' => '',
 'REQUEST_SCHEME' => 'http',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/mnt/persist/www/docroot_test/',
 'REMOTE_ADDR' => '127.0.0.1',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'SERVER_ADDR' => '127.0.0.1',
 'SERVER_NAME' => 'test.helsingborg.se',
 'SERVER_SIGNATURE' => '',
 'PATH' => '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin',
 'HTTP_X_VARNISH' => '105225981',
 'HTTP_SURROGATE_CAPABILITY' => 'key=ESI/1.0',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
 'HTTP_X_FORWARDED_FOR' => '',
 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
 'HTTP_X_FORWARDED_PROTO' => 'https',
 'HTTP_HOST' => 'test.helsingborg.se',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'FCGI_ROLE' => 'RESPONDER',
 'PHP_SELF' => '/wp/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1618444794.143445,
 'REQUEST_TIME' => 1618444794,
 'HTTPS' => 'on',
);

Profiler Initiaded 0.0000 ms 29075 kB
Profiler Noise 0.0198 ms 29075 kB
Profiler Stopped 3,264.9839 ms 90209 kB
0.7720 [ms]
SHOW TABLES LIKE 'hbg_integrate_occasions';
1.1499 [ms]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hbg_options`;
107.3949 [ms]
UPDATE `hbg_options` SET `option_value` =
