Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad. Trygghetslarmet fungerar inte utanför din bostad. Behöver du ett trygghetslarm som fungerar i din närmiljö utanför bostaden finns mobila trygghetlarm att komplettera med.

Till trygghetslarmet får du välja ett armband eller ett halsband med larmknapp. Om något skulle hända och du behöver hjälp trycker du på larmknappen. En signal går då direkt till larmcentralen och du kan prata med larmcentralens personal via trygghetslarmets inbyggda högtalare. Larmcentralen pratar med dig om ditt hjälpbehov. Tillsammans kommer ni överens om vad de behöver hjälpa dig med i den aktuella situationen. Om det behövs kommer omvårdnadspersonal från hemvården hem till dig inom 30 minuter.

Det kommer inte en sjuksköterska eller läkare, utan du måste själv ta kontakt med sjukvården om du behöver det.

Larmets funktion kontrolleras kontinuerligt. Du kan använda larmet dygnet runt, men tänk på att larmet inte fungerar utanför din bostad.

För att få trygghetslarmet installerat krävs att du överlämnar nycklar till din bostad, så att hemvården kan komma in om du larmar.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra insatserna.
Läs mer om leverantörerna.

Så ansöker du

Om du behöver ett trygghetslarm och är över 67 år ansöker du om detta hos Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller genom e-tjänsten. Du kan även ansöka genom att själv skriva ut och fylla i blanketten för ansökan om trygghetslarm, pdf 162 kB. Blanketten skickar du till Beställnings- och avgiftskansliet, se adress på blanketten.

Om du är under 67 år och ansöker om trygghetslarm ringer du Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En biståndshandläggare ringer dig senast nästkommande vardag.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter din ansökan om trygghetslarm. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så gör du ditt val

Du väljer utförare genom att fylla i blanketten Val av utförare. (Pdf, 36 kB). Har du redan hjälpmedel, hemsjukvård eller omsorg behöver du inte göra ett val.

Så byter du utförare

Om du vill byta utförare ringer du till Beställnings- och avgiftskansliet, telefon 042-10 77 39, eller fyller i blanketten Byte av utförare. (Pdf, 36 kB)
Du kan också anmäla byte av utförare genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg.

Skicka sedan den ifyllda blanketten till följande adress:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Beställnings- och avgiftskansliet
251 89 Helsingborg

Efter du skickat in blanketten Byte av utförare tar det två veckor innan bytet går igenom.

Avgift för trygghetslarm

Helsingborgs stad tar ut en avgift för trygghetslarm. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Det högsta beloppet för trygghetslarm är 230 kronor i månaden från och med 1 april 2015. Avgiften tas ut per påbörjad månad. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

En film om hur trygghetslarmet fungerar

Mobilt trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm fungerar som ett vanligt trygghetslarm. Du trycker på larmet och det går en signal till en larmcentral. Larmet har en mikrofon och högtalare som gör att du och larmcentralen kan tala med varandra. Ett mobilt trygghetslarm fungerar utanför din bostad i din närmiljö, till exempel i en gemensam tvättstuga, ett soprum, ute på gården, i en närbutik eller i en trädgård. Det är hem­tjänstgruppen i ditt område som kommer och hjälper dig.

Mobilt trygghetslarm som komplement

Ett mobilt trygghetslarm ersätter inte det stationära trygghetslarmet som finns i hemmet utan är ett komplement som används under vistelse utanför bostaden Det mobila trygghetslarmets batteri behöver laddas mellan utevistelserna. Under laddningen fungerar inte larmet och då måste det finnas ett vanligt trygghetslarm.

Så ansöker du

Om du behöver ett mobilt trygghetslarm ansöker du genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En biståndshandläggare ringer dig senast nästkommande vardag.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter din ansökan om mobilt trygghetslarm. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra insatserna.
Läs mer om leverantörerna.

Så byter du utförare

Om du vill byta utförare ringer du till Beställnings- och avgiftskansliet, telefon 042-10 77 39, eller fyller i blanketten Byte av utförare. (Pdf, 36 kB)
Du kan också anmäla byte av utförare genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg.

Skicka sedan den ifyllda blanketten till följande adress:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Beställnings- och avgiftskansliet
251 89 Helsingborg

Efter du skickat in blanketten Byte av utförare tar det två veckor innan bytet går igenom.

Vad kostar det?

Avgiften för det mobila trygghetslarmet är 230 kronor per månad.

Kontakt

Kontakta Helsingborg kontaktcenter på tel. 042-10 50 00 för ytterligare information.