Jämför omsorg

Nu kan du jämföra utförarna av omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm i Helsingborgs stad utifrån olika kriterier. Med en enkel sökning kan du få fram fakta och omdömen om den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg och den privata utföraren Attendo.

I tjänsten kan du läsa en beskrivning av de olika leverantörerna och se vilka språk personalen talar. Vid presentationen av respektive utförare visas resultaten av Socialstyrelsens brukarenkät 2013 där du kan se vad kunderna tycker om personalens arbete och bemötande etc.

Jämförelsetjänsten hittar du här