Tillsyn via trygghetskamera

Tillsyn via trygghetskamera är till för dig som behöver tillsyn på natten, men som inte vill att någon ska komma in i bostaden när du sover.

Tillsyn via trygghetskamera ett alternativ till ett vanligt besök och innebär att personal istället tittar till dig genom en kamera. Du bestämmer själv om du vill ha tillsyn via kameran eller om tillsynen ska ske via ett ordinärt besök då personal från hemvården kommer hem till dig.

Du och personalen kommer överens om vilken tid tillsynen ska ske. Om personalen inte ser dig under tillsynstillfället, görs en ny tillsyn efter en stund. Om du fortfarande inte är synlig kontaktas hemvården som kommer hem till dig.

Kameran är aktiv endast när tillsyn ska utföras enligt ditt biståndsbeslut. När kameran är igång är den riktad emot dig. Övrig tid när kameran är stängd är den riktad uppåt. Kameran spelar inte in och sparar inte något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

Vem utför tillsynen

Helsingborgs stads larmoperatör installerar kameran och utför själva tillsynen via kameran.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller tillsyn via trygghetskamera, omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra insatserna.

Läs mer om leverantörerna.

Så ansöker du

Du ansöker om tillsyn via trygghetskamera era genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så blir du kopplad till en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar därefter ett beslut om tillsyn via trygghetskamera. Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så gör du ditt val

Du väljer utförare genom att fylla i blanketten Val av utförare. (Pdf, 36 kB). Har du redan hjälpmedel, hemsjukvård, trygghetslarm eller omsorg behöver du inte göra ett val.

Så byter du utförare

Om du vill byta utförare ringer du till Beställnings- och avgiftskansliet, telefon 042-10 77 39, eller fyller i blanketten Byte av utförare. (Pdf, 36 kB) Du kan också anmäla byte av utförare genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg.

Skicka sedan den ifyllda blanketten till följande adress:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Beställnings- och avgiftskansliet
251 89 Helsingborg

Efter du skickat in blanketten Byte av utförare tar det två veckor innan bytet går igenom.

Avgift för tillsyn via trygghetskamera

Helsingborgs stad tar ut en avgift för kameran. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Det högsta beloppet för tillsyn via kamera är 100 kronor per månad. Du som redan betalar avgift för omsorg eller hemsjukvård betalar ingen avgift för tillsyn via trygghetskamera. Avgiften tas ut per påbörjad månad. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.