Leverantörer av omsorg, hemsjukvård, trygghetslarm och tillsyn via trygghetskamera

Du kan välja om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra omsorg, hemsjukvård, trygghetslarm och tillsyn via trygghetskamera.

Du kan bara välja en utförare för dina insatser. Har du redan en insats från kommunal eller privat utförare så behöver du inte göra ett val. Om du blir beviljad hemsjukvård, omsorg, trygghetslarm eller tillsyn via trygghetskamera och inte gör ett aktivt val, tilldelas du som söker stöd under en udda vecka Omsorg i Helsingborg och du som söker stöd under en jämn vecka Attendo. Vill du inte ha den utförare som du tilldelas har du möjlighet att byta.

Vill du kontakta någon av utförarna?

Du kan själv kontakta Attendo och Omsorg i Helsingborg för mer information kring deras tjänster, se kontaktuppgifter nedan.

Attendo – ett företag som utför omsorg i hemmet på uppdrag av Helsingborgs stad

Attendo AB Hemvård Helsingborg
Samordnande verksamhetschef Peter Morell
Telefon: 0725-32 92 82
Leverantörspresentation Attendo (Pdf, 33 kB)

Omsorg i Helsingborg – den kommunala utföraren

Omsorg i Helsingborg
Telefon: 042-10 50 00
Leverantörspresentation Omsorg i Helsingborg (Pdf, 33 kB)