Jämför hemservice

Här kan du jämföra samtliga företag som utför hemservice på uppdrag av Helsingborgs stad. Med en enkel sökning kan du få fram fakta och omdömen om respektive leverantör.

I tjänsten kan du exempelvis jämföra hur många kunder leverantören har och om de erbjuder några tilläggstjänster. Du kan även söka fram leverantörer som utför hemservice i ett visst geografiskt område eller efter driftsform. Vid presentationen av varje leverantör visas resultaten av Socialstyrelsens kundenkät 2013 där du kan se hur nöjda kunderna är med personalens arbete, bemötande med mera. Då företagen är nya eller har färre kunder än sju visas inget resultat.

Om hemservice

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller hemservice. Det innebär att du som får hemservice själv väljer vilket eller vilka företag, så kallade leverantörer, som ska utföra insatserna. Du kan få hjälp med städning, tvätt, inköp och fixartjänst.

Jämför hemservice