Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du få hemtjänst. I Helsingborg är hemtjänsten uppdelad i två delar – omsorg och hemservice. Du ansöker om omsorg och hemservice var för sig.

Omsorg

Hemservice_personlig_illustration

Om du behöver stöd med din personliga omvårdnad kan du ansöka om att få omsorg i hemmet. Det är en personalgrupp i ditt bostadsområde som utför omsorgsinsatserna. Personalen är tillgänglig dygnet runt

Detta kan du få hjälp med:

  • stöd med den personliga hygienen
  • stöd till aktiviteter av olika slag
  • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
  • tillsynsbesök under dygnet
  • du kan även få nattlig tillsyn via en trygghetskamera. Läs mer om trygghetskamera.

Leverans av måltider

Leverans av måltider till din bostad ingår inte i omsorgsinsatserna. Om du vill ha mat levererad till ditt hem finns det flera privata matleverantörer som har hemkörning.

Du väljer själv vem som ska utföra tjänsterna

Helsingborgs stad tillämpar fritt omsorgsval när det gäller omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det innebär att du själv väljer om den privata utföraren Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska utföra insatserna.
Läs mer om leverantörerna.

Så ansöker du om omsorg

Du som vill ansöka om omsorg gör det via biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Efter överenskommelse får du ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt och inom 14 dagar. Biståndshandläggaren påbörjar skyndsamt en utredning av dina behov och beslutar om du har rätt till omsorg. Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter det att du ansökt. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

För att ansöka om omsorg kontaktar du Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller ansöker via e-tjänsten. En biståndshandläggare ringer dig senast nästkommande vardag.

I samband med att biståndshandläggaren bokar besöket skickas blanketten Val av utförare hem till dig (Pdf, 36 kB).

Så byter du utförare

Om du vill byta utförare ringer du till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, eller fyller i blanketten Byte av utförare. (Pdf, 36 kB)
Du kan också anmäla byte av utförare genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg.

Skicka sedan den ifyllda blanketten till följande adress:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Beställnings- och avgiftskansliet
251 89 Helsingborg

Efter du skickat in blanketten Byte av utförare tar det två veckor innan bytet går igenom.

Hemservice

Hemservice_hushall_illustration

Du som behöver hjälp med vanliga hushållssysslor kan ansöka om att få hemservice.

Detta kan du få hjälp med:

  • städning, inklusive storstädning och fönsterputs
  • tvätt och klädvård
  • inköp
  • fixartjänst (exempelvis halksäkra mattor, spika upp tavlor och byta gardiner)

Vem kan få hemservice?

Din rätt till hemservice beror på ditt behov och vilken insats du behöver.

Du väljer själv vem som ska utföra arbetet

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller hemservice. Det innebär att du som får hemservice själv väljer vilket eller vilka företag, så kallade leverantörer, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av vård- och omsorgsnämnden.
Läs mer om leverantörerna.

Så ansöker du om hemservice

Du ansöker om hemservice genom att fylla i tre blanketter som du skickar till vård- och omsorgsförvaltningen. I den första blanketten fyller du i vilken hjälp du behöver och varför. I den andra blanketten väljer du vilken leverantör som ska utföra din hemservice. I den tredje blanketten måste du lämna uppgifter om din inkomst och hyra för att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala för din hemservice.

Blanketter:

Ansökan om hemservice, pdf 172 kB
Val av leverantör, pdf 36 kB
Inkomst- och hyresförfrågan, pdf 44 kB

Du kan också lämna in uppgifter om inkomst och kostnader genom att använda e-tjänsten Inkomst- och hyresförfrågan.

Du kan vända dig direkt till Helsingborg kontaktcenter för att få hjälp med att ansöka och för att få ytterligare information. Du kan antingen besöka Helsingborg kontaktcenter eller ringa på telefon 042-10 50 00.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter ansökan om hemservice. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så byter du leverantör

Om du vill byta leverantör ringer du till Beställnings- och avgiftskansliet, telefon 042-10 22 93, eller fyller i blanketten Byte av leverantör. (Pdf, 42 kB)
Du kan också anmäla byte av leverantör genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för hemservice.

Avgifter

Helsingborgs stad tar ut en avgift för omsorg och hemservice. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Högsta avgiften för omsorg är 100 kronor i månaden. Högsta avgiften för hemservice är 192 kronor i timmen. Du betalar aldrig för mer än åtta timmar per månad. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter för äldreomsorgen.