Helsingborgs-Senioren

Det åttonde numret av Helsingborgs-Senioren skickades ut i augusti 2016. I tidningen kan du bland annat läsa en intervju med Maria Kulle och se hur vård- och omsorgsnämnden är organiserad och hur de fattar beslut.

Helsingborgs-Senioren informerar i första hand om vad vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder, men tipsar även om förebyggande åtgärder som kan underlätta och göra tillvaron lättare när man blir äldre. Helsingborgs-Senioren skickas ut till alla över 65 år en gång om året.

Helsingborgs-Senioren 2016, Pdf 4,9 MB
Lyssna på tidningen Helsingborgs-Senioren

Helsingborgs-Senioren 2015, Pdf 3 MB
Lyssna på tidningen Helsingborgs-Senioren

Helsingborgs-Senioren 2014 Pdf 3,1 MB
Lyssna på tidningen Helsingborgs-Senioren

Helsingborgs-Senioren 2013 Pdf 5,2 MB
Lyssna på tidningen Helsingborgs-Senioren

Helsingborgs-Senioren 2012 Pdf 6,6 MB
Lyssna på tidningen Helsingborgs-Senioren

Helsingborgs-Senioren 2011 Pdf 5,3 MB
Lyssna på tidningen Helsingborgs-Senioren

Receptsamling 2011 Pdf, 2,6 MB
Lyssna på Receptsamling

Har du inte fått tidningen fast du är över 65 år?

Personer som har anmält sig till NIX-registret får inte tidningen hemskickad eftersom lagen förbjuder det. Hör av dig till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 om du vill ha tidningen hemskickad.