Avgifter

Helsingborgs stad tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst. Här kan du enkelt se maxtaxan för de olika insatserna. Med maxtaxa menas den högsta avgiften som Helsingborgs stad får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta Beställnings- och avgiftskansliet. Telefontid måndagar klockan 10:00-12:00 och 13:00-15:00, tisdag-fredag klockan 10:00-12:00. Du som är född dag 1-10 i månaden ringer 042-10 63 54. Du som är född dag 11-20 i månaden ringer 042-10 67 28. Du som är född dag 21-31 i månaden ringer 042-10 79 83.

Insats

Maxtaxa

Övrigt

Hemservice (tvätt, städ, inköp och fixartjänst) 222 kronor i timmen Du betalar aldrig för mer än åtta timmar per månad. Beloppet gäller per hushåll.
Omsorg (hygien, måltider, tillsyn, aktivitet och liknande samt dagverksamhet och avlösning i hemmet.) 100 kronor i månaden Beloppet gäller oavsett omfattning och per hushåll.
Hemsjukvård 100 kronor i månaden Beloppet gäller oavsett omfattning. Du som har en avgift för omsorg behöver inte betala för hemsjukvård.
Trygghetslarm 230 kronor i månaden Beloppet gäller per hushåll
Fixartjänst 53 kronor per påbörjad halvtimme (fast pris) Varje tillfälle avser minst en halvtimme och som mest två timmar. Första timmen per kvartal är gratis.
Korttidsboende       2 010 kronor i månaden cirka 67 kronor per dygn Vid korttidsvård tillkommer även kostnader för mat och näringslösningar.
Dygnsavlösning cirka 59,50 kronor per dygn Du betalar endast för maten.
Vårdboende 2 013 kronor i månaden Beloppet gäller service och omsorg. Du betalar även för mat, högst 2 710 kronor per månad. Även hyra tillkommer.

Så beräknas avgiften

För att få reda på hur mycket du ska betala i avgift för vård och omsorg måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Avgiften beräknas nämligen utifrån din inkomst och är individuell. På så sätt får du rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Du betalar avgiften för vård och omsorg per månad. Du kan överklaga avgiftsbeslut. Ansök direkt: betala med autogiro, blankett Betala med autogiro. Pdf, 77 kB.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det minimibelopp som du har rätt att behålla innan en avgift för vård och omsorg får tas ut. Beloppet ska täcka dina normala levnadskostnader. Når du inte upp till förbehållsbeloppet behöver du inte betala några avgifter.

Förbehållsbeloppet gäller per person och månad:
5 057 kronor – ensamstående, äldre än 65 år
5 431 kronor – ensamstående, yngre än 65 år
8 546 kronor – sammanboende och gifta, äldre än 65 år
9 293 kronor – sammanboende och gifta, yngre än 65 år

Dubbel bosättning

Om du flyttar till ett vårdboende kan du få lägre hyra för dubbel bosättning under tre månader. För att få lägre hyra måste du lämna en bekräftelse på uppsägning eller försäljning av den tidigare bostaden. Om du vill få avdrag på din hyra under en längre period än tre månader krävs ett individuellt beslut.

Fakturering

Din faktura ska betalas senast den sista i innevarande månad. Fakturan skickas ut minst 10 dagar före förfallodag. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt gällande räntelag.