Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet finns till för dig som vårdar en närstående som bor i Helsingborgs stad. Om du som anhörig har svårt att lämna hemmet, kan personal från hemvården göra hembesök för att avlasta dig.

Du som vill ansöka om avlösning i hemmet gör det via en biståndshandläggare genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En biståndshandläggare ringer dig senast nästkommande vardag. Efter överenskommelse får du ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt och inom 14 dagar. Biståndshandläggaren utreder skyndsamt dina behov och beslutar om du har rätt till avlösning i hemmet. Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter din ansökan. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Din närstående har också möjlighet att få plats på en dagverksamhet.

Vad kostar avlösning i hemmet?

För avlösning i hemmet betalar du en omsorgsavgift på högst 100 kronor per månad. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.