Anhörigcentrum

Stödjer du en familjemedlem eller vän som behöver hjälp på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Anhörigcentrum erbjuder stöd utifrån den anhöriges behov. Du kan få råd, stöd och vägledning i frågor som rör din livssituation.

Anhörigcentrum kan hjälpa till med:

  • att ge information och råd
  • att ge vägledning till andra funktioner i samhället
  • anhörigstöd på nätet – enbraplats.se
  • föreläsningar och studiecirklar
  • enskilda rådgivande samtal
  • samtalsgrupper
  • anhörigträffar

Vem är anhörig och närstående?

Anhörig är den som ger hjälpen – det kan vara en släkting, men lika gärna en granne eller vän. Närstående är den person som tar emot omsorg, vård och stöd.

Vill du veta mer om anhörigstöd?

Välkommen att kontakta anhörigrådgivaren på telefon 042-10 50 00. Anhörigcentrum finns på Helsingborgs kontaktcenter, Stortorget 17.

Du hittar också anhörigcentrum på facebook: facebook.com/anhorigcentrum

En bra plats – anhörigstöd på nätet: enbraplats.se/anhorig

Anmäl dig till nyhetsbrevet på enbraplats.se/news

Program våren 2017

2017-01-17  kl. 16:00-18:00. Att omskapa sin relation – om att vara anhörig när livet ställs på ända, föreläsning med Ulf Lundahl. Hörsalen Helsingborgs stadsbibliotek. Fri entré.  Anmälan senast den 10/1 på e-post: anhorigstod@helsingborg.se.

2017-03-28 kl. 18:00 Man kan om man vill – att leva med Aspergers syndrom ur två perspektiv, föreläsning. Plats: Idé A Drottninghögs bibliotek, Blåkullagatan 5. Fri entré – Ingen föranmälan.

18 april – 14 november: ”När jag inte längre finns med” Studiecirkel riktad till föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning.

Inspirationsträffar på träffpunkter

2017-01-30 kl. 10:00-11:00 Stavgång, Rydebäcks träffpunkt, Frösögatan 3, anmälan senast 25/1

2017-02-21 13:00-15:00 Fri målning, Adolfsbergs träffpunkt, Södra Hunnetorpsvägen 56, anmälan senast 16/2

2017-03-29 10:00-11:00 Dansgymnastik ”Shake”,  Söders träffpunkt, Nedre Holländaregatan 24, anmälan senast 23/3

2017-04-27 13:30-15:30 Pyssel, Tågaborgs träffpunkt, Tågagatan 32, anmälan senast 24/4

Anmälan till Eva Ragenius på telefon 10 51 03 eller e-post: anhorigstod@helsingborg.se. Aktiviteterna är kostnadsfria.