Dygnsavlösning

Dygnsavlösningen är en avlösning för dig som vårdar någon som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning och som är bosatt i Helsingborgs stad.

Dygnsavlösning innebär att din närstående vistas ett eller några dygn på Villa Louise.

Du som vill ansöka om dygnsavlösning gör det via en biståndshandläggare genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En biståndshandläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag. Efter överenskommelse får du ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt och inom 14 dagar. Biståndshandläggaren utreder skyndsamt dina behov och beslutar om du har rätt till dygnsavlösning. Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter din ansökan om dygnsavlösning. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vad kostar dygnsavlösning?

För dygnsavlösning betalar du endast för kost med cirka 58 kronor per dygn. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.