Dagverksamheter

Du kan besöka en dagverksamhet om du har behov av att komma hemifrån regelbundet. Syftet med dagverksamhet är att ge sysselsättning och social gemenskap samtidigt som anhöriga får avlastning i hemmet.

I Helsingborg finns det flera dagverksamheter som har olika inriktningar, målgrupper och aktiviteter. Exempel på aktiviteter är högläsning, boule, spel, musik, sång och utflykter. Det går även att äta på dagverksamheterna. Du väljer själv den dagverksamhet som passar dina behov och önskemål. Sedan kommer du och personalen överens om hur ofta du vill besöka dagverksamheten. Vi försöker tillgodose ditt önskemål av dagverksamhet efter mån av plats.

Så ansöker du

Du som vill ansöka om dagverksamhet gör det via en biståndshandläggare genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En biståndshandläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag. Efter överenskommelse får du ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt och senast inom 14 dagar. Biståndshandläggaren påbörjar skyndsamt en utredning av dina behov och beslutar om du har rätt till dagverksamhet. Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter ansökan om dagverksamhet. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vad kostar dagverksamhet?

För dagverksamhet betalar du en omsorgsavgift på högst 100 kronor per månad. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

Dagverksamheter i Helsingborg