Omsorg och stöd

Kjell Olofsson får hjälp med hemvård av vårdbiträdet Medina.