Vi testar Drottninggatans och Järnvägsgatans nya utseende

Nu anlägger vi en 105 kvadratmeter stor provyta utanför Stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22. Det gör vi för att testa utseende och byggmetoder inför ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan som startar våren 2017.

Provytan har flera syften. Den ska spegla hur gatan kommer att se ut när ombyggnaden är klar och ska provbelysas för att ge en känsla av hur den kommer att upplevas. Den ska också vara en referensyta i upphandlingen av entreprenör och en testyta för olika metoder att lägga och kapa marktegel.

Tegel med koppling till stadens historia

Helsingborg har en tydlig tradition av att arbeta med tegel. Både konsul Olsson och konsul Persson hade egna tegelbruk och tegel därifrån syns än idag i till exempel rådhusets fasad. De många gamla byggnaderna och vackra fasaderna i stadens centrala delar var också en av de saker som helsingborgarna poängterade som viktiga att bevara i den undersökning som Helsingborgs stad genomförde i början av 2016.

– I ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan vill vi arbeta vidare med kopplingen till stadens historia med tegel för att skapa en vacker stadsmiljö. Marktegel är också ett naturmaterial som åldras fint och som tillför en mänsklig skala till gaturummet, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg.

Historisk belysning med modern teknik

Belysningen längs gatan ska bestå av historiska belysningsstolpar men med den senaste moderna tekniken.

– Inspiration till belysningen har vi fått från äldre bilder med vacker historisk belysning från tiden när Rådhuset byggdes och den centrala staden växte fram, säger Martin Hadmyr.

Drottninggatan och Järnvägsgatan ska förnyas

Helsingborgs ökande befolkning ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum – vi är fler som ska samsas på samma yta. Med start våren 2017 ska därför Drottninggatan och Järnvägsgatan byggas om med bättre och tydligare gång- och cykelstråk och med platser där människor vill vistas. Samtidigt ser vi till att kollektivtrafiken prioriteras och blir effektivare, bland annat genom att anlägga sidoförlagda busskörfält.

Mer information om ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.