Vårdboende i Attendo och Vardagas regi

Den senaste veckan har artiklar i Helsingborgs Dagblad handlat om Attendo och Vardaga som utförare av vårdboenden. Vi ger här en information i frågan.

Den 1 december fick fyra vårdboenden nya utförare – de privata utförarna Attendo och Vardaga tog över driften av Valltorp och Bergalid respektive Jordbodalen och Pålsjö Park.

Verksamhetsövergången har föregåtts av en process på drygt ett år med utredningar, förfrågningsunderlag, upphandlingar samt en process med planering inför verksamhetsövergången. En övergång som gick enligt plan och i samarbete mellan den kommunala och privata utföraren.

I underlaget för upphandling av de utförare som tog över driften i december, Attendo och Vardaga, så ställdes tydligare krav på områden som är viktiga för att ge en god vård och omsorg. Exempelvis ska personalen ha en kompetens som tillgodoser medicinsk och personlig omvårdnad samt ger hyresgästerna livsinnhåll i vardagen. Personalen ska ha adekvat utbildning och det ska finnas en bemanning som tillgodoser hyresgästernas behov. Utföraren ska kunna redovisa ett bemannings- och täthetsschema, och det ska finnas tillgång till sjuksköterskeresurser dygnet runt.

Vi ställer samma krav på privata utförare som på boenden i egen regi. Vi gör kontinuerliga kvalitets- och avtalsuppföljningar för alla våra verksamheter, med planerade och oplanerade möten.

Vi har en nära dialog med våra privata utförare – där alla parter vill att hyresgästerna på respektive boende ska få en god och bra omvårdnad.

Av erfarenhet vet vi att det finns en inkörningsperiod för nya utförare, oavsett hur väl planerad övergången är. Nya medarbetare, tidigare medarbetare, nya chefer och eventuella vikarier ska hitta en arbetsform i den nya regin. Vi får ha förståelse för att aktiviteterna inte är helt rullande under en kortare inkörningsperiod. Maten kommer från annan leverantör, och kanske smakar den annorlunda.

Det kan allmänt vara annorlunda för hyresgästen på vårdboendet – men annorlunda behöver per automatik inte innebära sämre.

Samtidigt, om vi får signaler eller klagomål att något inte står rätt till – så undersöker vi det vidare. Vi har till dags dato fått sammanlagt tre inkomna klagomål på våra utförare från övergången den 1 december 2016.

Och vi har naturligtvis tagit till oss av de synpunkter som finns i artiklarna i Helsingborgs Dagblad.

Utifrån artiklarna så arbetar vi vidare för att trygga en god omvårdnad för hyresgäster på vårdboendena Valltorp, Bergalid, Jordbodalen och Pålsjö Park. Vi har dialog med Attendo och Vardaga om det som framkommit i artiklarna. Förra veckan gjorde vi extra oplanerade uppföljningsbesök på boenden, och under kommande veckor görs fler. Vi har inplanerade möten med båda utförarna, för att diskutera hur situationen ser ut och hur vi jobbar vidare. För att säkerställa en god vård och omsorg för alla hyresgäster på våra vårdboenden.

/Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen
Niklas Sommelius, stabschef, vård- och omsorgsförvaltningen