Vård- och omsorgsnämnden häver avtal med Attendo LSS

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att Attendo LSS saknar tillstånd att driva stadens gruppbostäder på Björktrastgatan och Fjällugglegatan i Helsingborg. Bostäderna kommer därför fortsätta drivas kommunalt av Omsorg i Helsingborg.

Det var vård- och omsorgsnämndens avsikt att överlåta driften av fyra gruppbostäder, två på Björktrastgatan och två på Fjällugglegatan med totalt 22 boende, från och med den 1 maj.

I och med att Attendo saknar tillstånd från IVO att driva bostäderna när avtalet nu skulle träda i kraft har vård- och omsorgsnämnden genom ett ordförandebeslut hävt avtalet om verksamhetövergång av de fyra gruppbostäderna.

– Vi vill se en bredd av utförare för att ge kvalitet i omsorgen, men konstaterade idag att Attendo LSS saknar tillstånd. Därför häver vi avtalet och låter gruppbostäderna förbli i kommunal drift för att säkra kvaliteten och skapa stabilitet, säger Jonny Cato Hansson, ordförande, vård- och omsorgsnämnden.

Privata vårdföretag får inte driva LSS-bostäder utan tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en statlig myndighet vars uppgift är att utföra tillsyn och göra tillståndsprövning av externa utförare inom bland annat LSS-verksamhet.