Uppföljning för god omvårdnad

Vård- och omsorgsförvaltningen håller fortsatt dialog och gör uppföljning av utförarna Attendo och Vardaga, för att säkerställa god omvårdnad för våra hyresgäster på konkurrensutsatta vårdboenden.

Den 1 december 2016 fick fyra vårdboenden nya utförare – Attendo och Vardaga tog över driften av Valltorp och Bergalid respektive Jordbodalen och Pålsjö Park.

De nya utförarna har haft en inkörningsperiod i sina nya verksamheter – nya medarbetare, tidigare medarbetare, nya chefer och eventuella vikarier ska hitta en arbetsform i den nya regin. Sedan i slutet av januari har media skildrat eventuella brister på boendena i den nya regin. Media har beskrivit måltidssituationen, aktiviteter, personaltäthet och arbetsmiljö, och nu senare om städning på vårdboendena.

Rent generellt gör vi kontinuerliga kvalitets- och avtalsuppföljningar för alla våra verksamheter, där vi ställer samma krav på kommunala som privata utförare.

I samband med indikationer från media har vi haft en än närmre dialog med de två utförarna samt har gjort ytterligare uppföljningsmöten, i huvudsak genom oanmälda besök. Vi såg i februari brister kring hur man informerat om och bedrivit aktiviteter och om hur man informerat om och erbjudit alternativa måltider.

Vardaga redovisade genomförda åtgärder och handlingsplan i förra veckan, deras uppföljning var tillfredställande och de visar att de arbetat med att förbättra verksamheten och med att följa vårt avtal.

Idag, måndagen den 6 mars, har därtill oanmälda besök gjorts på boendena Jordbodalen och Pålsjö Park. Under besöken träffade representanter från förvaltningen 10 hyresgäster i deras lägenheter. Det var rent och fint på rummen, flera hyresgäster hade precis duschat och de gav ett positivt intryck av sitt boende. På frågan om mat och måltider uppfattades den som god. Ur ett omvårdnads- samt hälso- och sjukvårdsperspektiv var allt i sin ordning. Och punkter enligt handlingsplan var åtgärdade.

Attendo kommer att redovisa sina åtgärder enligt handlingsplan på torsdag, ytterligare uppföljning kommer därefter att göras.

Vi kommer nu att fortsätta dialogen med de privata utförarna – dels enligt rutin och dels för att säkerställa en fortsatt god vård och omsorg för alla hyresgäster på våra vårdboenden. För alla parter, såväl vi som Attendo och Vardaga, vill att våra äldre ska ha det bra.

/Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen
Niklas Sommelius, stabschef, vård- och omsorgsförvaltningen

Relaterat
Vårdboende i Attendo och Vardagas regi