De får driva vårdboendena Bergalid, Jordbodalen, Pålsjö Park och Valltorp

Den 9 juni beslutade vård- och omsorgsnämnden om vilka privata entreprenörer som ska få tilldelningsbeslut, det vill säga rätt att driva vårdboendena Bergalid, Jordbodalen, Pålsjö Park och Valltorp.

Uppdraget gäller för fem år med möjlighet till förlängning på två år och innebär att vårdboendena kommer att drivas av privata entreprenörer istället för Omsorg i Helsingborg. Entreprenörerna är:

  • Bergalid: Attendo
  • Jordbodalen: Vardaga
  • Pålsjö Park: Vardaga
  • Valltorp: Attendo

De entreprenörer som lämnat anbud kan ansöka om överprövning inom tio dagar. Om ingen gör det, slås tilldelningsbesluten fast. Om någon av dem ansöker om överprövning av ett eller flera av tilldelningsbesluten tar en juridisk process vid för att lösa det.

– Under sensommaren eller tidig höst kommer alla medarbetare på de berörda vårdboendena att få ett brev med erbjudande om att följa med till den nya utföraren. Omsorg i Helsingborg kommer att samarbeta med entreprenörerna så att det blir en så smidig övergång som möjligt, både får personal, kunder och anhöriga, säger Stellan Holm, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Tidsplan

Entreprenörerna beräknas att ta över verksamheterna den 1 december 2016. De nya entreprenörerna kommer att presentera sig för medarbetarna, mer information om när och hur kommer senare.