Testar moduler på nyhetssida

Helsingborgs stad följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som känner sig det minsta sjuk ska hålla sig hemma, detta är särskilt viktigt för anställda inom äldreomsorg och vård. Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information, främst Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Totalt besöksförbud på vårdboenden

Det råder nu totalt besöksförbud på vårdboenden som drivs av Helsingborgs stad, korttidsboendet Pålsjö Park och avlastningsboendet Villa Louise. Syftet är att skydda våra äldre och minimera risken för smitta.

Undantag kommer att göras för närstående för vård i livets slutskede. Personal kommer i detta läge att kontakta närstående efter sjuksköterskas bedömning. Besöksförbudet gäller tillsvidare.

LSS-boenden

Det råder besöksförbud på LSS-boendet Garverigatan. Detta med anledning av att det är ett boende för äldre personer med LSS-beslut. På övriga LSS-boenden gäller fortfarande att närstående ska undvika onödiga besök. Anledningen till att totalt försöksförbud inte råder är att man, per automatik, inte tillhör en riskgrupp för att man bor på ett LSS-boende.

Frågor och svar om besöksförbudet.

Besöksförbud på boendet Maria Sol

Staden har den 27 mars beslutat om att ha besöksförbud på Maria Sol. Maria Sol är en bostad med särskild service för personer över 55 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Är du över 70 år och behöver hjälp med att handla?

Helsingborgs stad samarbetar med Röda korset som kan hjälpa dig att handla hem mat och läkemedel. Erbjudandet riktar sig till dig som är 70 år eller äldre eller som av annat skäl tillhör en riskgrupp, och som av olika orsaker inte kan få annan hjälp. Behöver du eller någon du känner hjälp med inköp? Ring Helsingborg kontaktcenter på 042-10 50 00.

Engagera dig eller be om hjälp

Helsingborgs stad lanserar Nyby. Appen gör det möjligt för människor att kopplas samman digitalt för att hjälpa varandra. Appen är gratis att ladda ner och enkel att använda. Läs mer om Nyby.

Träffpunkter, öppna matsalar och surfcaféer stänger tillfälligt

Alla träffpunkter, öppna matsalar och surfcaféer i Helsingborgs stads regi är stängda. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra besökare som ofta är äldre och befinner sig i riskgruppen.

Kontaktuppgifter till alla träffpunkter hittar du på vardochomsorg.helsingborg.se/traffpunkter

Frågor och svar kring den tillfälliga stängningen.

Samtliga stadens surfcaféer stängs från och med den 7 april. De stängs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den svenska regeringen har som en skyddsåtgärd fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med den 29 mars är begränsningen ett maxantal om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Är du arrangör av event och liknande hittar du information på polisens webbplats.

Evenemang med max 50 personer

För alla evenemang och sammankomster är rekommendation att det görs en bedömning för att kunna sätta in riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Känner du oro kring coronaviruset?

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Flera organisationer har öppnat stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Svenska kyrkan Helsingborg har ett telefonnummer för samtal med präst eller diakon för människor som känner oro eller söker hopp. Telefonnumret 042-18 91 00 är bemannat alla dagar mellan klockan 08:00-17:00, det vill säga de tider som jourhavande präst inte är tillgänglig.

Läs mer på 1177.se.

Läs mer på bris.se.

Läs mer på rodakorset.se

Arbetsmarknadsförvaltningen inför begränsningar för att minska smittspridning

Arbetsmarknadsförvaltningen vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning i deras lokaler. De tar därför bara emot förbokade besök, med ett undantag: på Järnvägsgatan 35 finns fortfarande möjlighet till drop-in, dock får bara 5 personer åt gången vistas i receptionen.

Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar utbrottet av coronaviruset

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Det är viktigt att barn och elever som är symptomfria deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro.

Här hittar du vanliga frågor och svar

Vuxenutbildning under utbrottet av coronaviruset

Du kommer att kunna fortsätta dina studier, men undervisningen kommer att ske på distans via digitala läromedel. Du får mer information direkt från din skola. Fram till dess ber vi dig att fortsätta dina studier utifrån den planering som du har från din lärare.

Om du har ersättning från CSN, och fortsätter att följa din studieplanering, kommer studiestödet betalas ut som vanligt. Behöver du kontakta, eller har en pågående planering med, en studie- och yrkesvägledare så hittar du kontaktuppgifter på din digitala lärplattform eller via din lärare

Frågor och svar om vuxenutbildning på distans.

Staden följer utvecklingen

Helsingborgs stad följer utvecklingen, krisledningen träffas flera gånger om dagen och fattar löpande beslut om hur staden ska agera. Alla förvaltningar uppdaterar sina pandemiplaner. Staden uppdaterar sin löpande sin information på intranät och helsingborg.se och uppmanar medarbetare att hålla sig informerade.

Begränsa fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Detta innebär också att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till arbetet. Regeringen har därför beslutat att slopa karensavdraget, detta gäller oavsett sjukdom.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Självtest för corona

Självskattning för covid-19 kan ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. Gör testet på Region Skånes webbplats.

Restauranger, barer och caféer

Med anledning av coronaviruset gäller nya regler för servering av mat och dryck på barer, restauranger, caféer och i skolmatsalar. Reglerna handlar om att verksamheter som serverar mat måste ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla kan hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan beställa och ta med hämtmat som vanligt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lättläst information om coronaviruset (pdf, 66,3 kB).

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Läs mer på 11 77.se.

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *