Skolinspektionens rapport utan anmärkningar på Helsingborgs stads skolor som huvudman

Våren 2015 var Skolinspektionen i Helsingborgs stads skolor och gjorde en regelbunden tillsyn. Det är ett övergripande arbete som tittar både på de enskilda enheterna och på kommunen som huvudman. Idag lämnade de sin slutrapport till nämndsordförande Christer Rasmusson och utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall. I rapporten finns inga förelägganden och sammantaget hittade man vid tillsynen få brister i huvudmannens arbete.

– Rapporten var i det stora hela positiv och de brister som Skolinspektionen pekade på handlar om huvudmannens ansvar att följa upp resultaten av kunskapsresultaten inom alla verksamheter, säger Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Inspektionen lämnade ifrån sig specifika rapporter för alla skolformer, från förskola till gymnasium.

– Vi fick i rapporten en bekräftelse på att vi i det stora hela har goda förutsättningar att bedriva lärandet i förskola och skola, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör. Men vi behöver systematisera vårt arbete på fritidshemmen ytterligare.

Skolinspektionen gav förutom en återrapportering på vad de sett på sina inspektioner också några råd till Helsingborgs stads skolor om utvecklingsområden att ta tag i.

– Det är alltid nyttigt att få en utomståendes bild av den egna verksamheten. Vi har flera projekt på gång, och här får vi bekräftelse på att vi är på rätt väg, avslutar Ing-Marie Rundwall.

Vill du veta mer om Skolinspektionens rapport är du välkommen att kontakta:

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör
Telefon 042- 10 54 67, e-post: ing-marie.rundwall@helsingborg.se

Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
e-post: christer.rasmusson@helsingborg.se

Rapporter på Skolinspektionen.se