Seniordag på Elinebergs bibliotek

Välkommen till en eftermiddag med senioren i centrum på Elinebergs bibliotek. Här kan du titta på smarta ting som underlättar i vardagen, du får tips om Boken kommer och hur du kan njuta av böcker även om du har svårt att läsa själv.

Är du intresserad av att göra något för andra, kan du höra mer om stadens volontärverksamhet. Du kanske vill vara volontär på språkcafé, läxhjälp, träffpunkt eller något annat roligt på din lediga tid!

Kom och ställ frågor om stort och smått till stadens äldreombud, anhörigrådgivare, ombud för personer med funktionsnedsättning, , samordnare från volontärcenter och vård- och omsorgsförvaltningen, personal från stadens träffpunkter, måltidsutvecklare från MatOmsorg, bibliotekarie och
kommunvägledare.

Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkommen till en intressant eftermiddag!

Seniordag: Torsdag 11 maj, klockan 14.00–16.00

Ett samarrangemang mellan Elinebergs bibliotek, Helsingborgs kontaktcenter och vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer på: www.bibliotekfh.se