Så påverkas trafiken när färjekablar dras genom centrala Helsingborg

Måndag 23 januari fortsätter Öresundskraft arbetet med att dra elkablar till Färjehamnen i Helsingborg. Det påverkar trafiken på bland annat Prästgatan och Södra Strandgatan i centrala Helsingborg.

Färjorna Tycho Brahe och Aurora ska drivas på el och Öresundskraft drar därför elkablar genom delar av Helsingborg ner till Färjehamnen. Läs mer om Öresundskrafts arbete här.

Så påverkas du

(Se även kartan nedan.)

Arbetets andra etapp startar måndag 23 januari och ska vara helt klart i slutet av april.

Från 23 januari och framåt:

(Arbetet sker i omgångar, men beräknas vara helt klart i månadsskiftet mars och april.)

  • Prästgatan, mellan korsningen vid Södra Storgatan och Bruksgatan (grönt i kartan): Avstängd för trafik. Du som går kan passera.
  • Prästgatan, mellan korsningen vid Bruksgatan och Södra Strandgatan (turkost i kartan): Det är ännu osäkert hur ledningarna kan dras och hur det påverkar trafiken.
  • Södra Strandgatan, mellan Prästgatan och Möllegrändsplatsen (turkost i kartan): Enkelriktad norrut, med infart från Prästgatan. Det är inte tillåtet att parkera på gatan.

Från cirka 20 februari till slutet av mars:

  • Kungstorget mot och vid Marina Plaza (rött i kartan): Det är inte tillåtet att parkera på Kungstorget.

Från mitten av mars och 1-2 veckor framåt:

  • Södra Strandgatan, mellan Möllegrändsplatsen och Södra Kyrkogatan (rosa i kartan): Enkelriktad norrut, med infart från Prästgatan. Det är inte tillåtet att parkera på gatan.
  • Järnvägsgatan, vid korsningen vid Södra Kyrkogatan (rosa i kartan): Arbete under ett par nätter. Det är ännu inte helt klart hur det kommer att påverka trafiken.
  • Södra Storgatan och del av Lilla Bergaliden (blått i kartan): Du kan inte parkera vid arbetsområdet. I övrigt räknar vi inte med att arbetet påverkar trafiken i någon större utsträckning.

Karta