Så löser Helsingborg frågan om bostäder åt nyanlända

I januari röstade riksdagen ja till en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända. Helsingborgs stads andel under 2016 är 228 personer.

En del i mottagandet är att ordna bostäder, sysselsättning är en annan – uppgifter som kräver både samarbete och flera olika av lösningar.

– Helsingborg har redan i dag en stor del invånare som flytt från andra länder. För att bereda plats åt ytterligare 228 personer, samarbetar nu stadens bolag och förvaltningar för att hitta de bästa lösningarna för de nyanlända och för staden, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

På en redan tuff bostadsmarknad kräver tillskottet av nyanlända en bred palett av lösningar. Helsingborg löser det genom att placera ut moduler, sätta upp villavagnar, köpa in bostadsrätter och söka lägenheter hos privata fastighetsägare.

– Vi räknar med att få fram upp emot 160 lägenheter under 2016. Vilket vi bedömer ska täcka stadens behov för året, säger Peter Danielsson.

Här placeras modulerna och villavagnarna

Modulerna placeras i Laröd (tio lägenheter), på Brohult (tio lägenheter) och vid Maria station (nio lägenheter). Villavagnarna ska sättas upp på Stenbrogårdens camping.

Stadsdelar där modullägenheterna placeras är trygga och har bra allmänna kommunikationer. Dessutom har Helsingborgshem egen personal på plats, samtidigt som stadsdelarnas centrala placering underlättar för andra förvaltningar och myndigheter att finnas till hands.

Modulerna i Laröd, Berga och vid Maria station ska vara inflyttningsklara senast vid årsskiftet. Både de och villavagnarna är tillfälliga lösningar under en 5-10-årsperiod. Därefter tas de bort.

Modulerna innehåller både 1:or, 3:or och 5:or för att passa både ensamhushåll och barnfamiljer. Lägenheterna har en enkel och funktionell standard.

Permanent uppehållstillstånd

De som flyttar in i modullägenheterna har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och har alltså lämnat asylprocessen bakom sig. De kommer närmast från olika asylboenden eller från boende hos släktingar och vänner. Lägenheterna de nu flyttar in i är troligen det första egna boendet sedan flykten och ett viktigt första steg för att starta sitt liv i Helsingborg.

Mer än bara boende

Utöver boendet arbetar staden med en rad aktiviteter för att integrera de nyanlända. Vi förbättrar samarbetet både inom staden och med andra myndigheter för att förkorta de nyanländas etablering i staden och samhället. Vi tar också fram nya arbetssätt som syftar till att personerna snabbare ska komma i arbete.