Planer på nytt hotell i Norra hamnen

Det kan komma att byggas ett hotell på platsen där gamla karantänen står i Norra hamnen.

Kommunstyrelsen och fastighetsbolaget Backahill har träffat ett avtal som ger företaget möjlighet att ta fram förslag till ett hotell på de båda fastigheterna Karantänen 1 och Gamla staden 1:1.

Tre arkitektkontor får i uppdrag att ta fram var sitt förslag till hur hotellet kan utformas.