Partiledaren imponerad av skolans mottagande av nyanlända

Måndagen den 15 februari var partiledare Anna Kinberg Batra (M) på besök på Välkomsten i Helsingborg. Välkomsten är en mottagning för nyanlända elever som precis kommit till Sverige. Hit kommer alla elever som ska gå i grundskolan och gymnasiet.

I sitt sällskap hade Anna Kinberg Batra Helsingborgs kommunstyrelses ordförande Peter Danielsson (M), och tillsammans fick de en rundtur på Välkomsten av Gertrud Ek (chef för Verksamhetsstöd och drift), och Birgitta Jönsson (chef för nyanländas lärande).

Under rundvisningen fick Anna Kinberg Bratra och Peter Danielsson titta in i klassrum där det pågick undervisning och kartläggning på olika sätt. En elev i gymnasieklassen presenterade sig, sitt hemland Afghanistan och sina förhoppningar inför sitt nya liv i Sverige på ett sätt som imponerade.

– Hur länge har du varit i Sverige? frågade Anna Kinberg Batra.

– Tre månader, kom svaret.

Anna Kinberg Batra berättade att hon blivit nyfiken på hur Helsingborg arbetar med nyanlända elever efter att ha hört talas om Helsingborg i andra delar av Sverige:

– Vad är det som gör Helsingborgsmodellen så unik?

– Här i Helsingborg gör vi en grundlig kartläggning av elevernas språkkunskaper och kunskaper i andra ämnen. Vi fokuserar på elevernas styrkor och förstärker det, säger Gertrud Ek.

Gertrud Ek berättar vidare om att alla de stödfunktioner som Helsingborgs stad erbjuder fristående och kommunala skolor i kommunen, förstärker varandra och ger bättre förutsättningar för eleverna att lyckas. Modersmål och studiehandledning arbetar i nära samarbete med till exempel Skoldatateket och samma personer på Välkomsten handleder i de skolor där eleverna sedan kommer att gå.

– Vad vill ni skicka med till nationellt plan och våra lagstiftande instanser? frågade Anna Kinberg Batra.

Gertrud Ek och Birgitta Jönsson var överens om att det behövs en översyn kring regelverket för hur det individuella programmet Språkintroduktion fungerar. Men också hur man kan kombinera språkundervisning med andra delar av gymnasieutbildningen.

– Det viktigaste är att eleven behåller sin motivation och snabbt kommer in i skolsystemet med alla sina kompetenser.

Anna Kinberg Batra antecknade flitigt och var märkbart imponerad av det arbete som Helsingborg gör för sina nyanlända elever. Avslutningsvis uppmanade hon Gertrud Ek och Birgitta Jönsson att fortsätta i samma anda.