Ny utförare av gruppbostäder

Den 22 september beslutade vård- och omsorgsnämnden om vilken privat utförare som får driva gruppbostäder inom LSS. Attendo är den nya utföraren.

– Vi är mycket nöjda med Attendo som ny utförare av gruppbostäderna, som uppfyller våra och lagstiftningens ställda krav på verksamhet för LSS. Samtidigt får vi ytterligare en aktör inom LSS-verksamheten, där vi ger möjlighet till en bredd med såväl privat som kommunalt alternativ, säger Maria Nilsson, ordförande, vård- och omsorgsnämnden.
Förfrågningsunderlaget gick ut den 9 juni, och innebar möjlighet för privata utförare att lägga anbud på fyra gruppbostäder inom LSS. Attendo har nu tilldelats beslutet och kommer under våren 2017 att ta över driften av gruppbostäderna:

• Björktrastgatan 8
• Björktrastgatan 10
• Fjällugglegatan 2, boende 1
• Fjällugglegatan 2, boende 2

Beslutet innebär att gruppbostäderna kommer att drivas av Attendo istället för Omsorg i Helsingborg. All tillsvidareanställd personal på de aktuella bostäderna erbjuds att gå över till Attendo. Övergången beräknas ske under våren 2017.

Bakgrund
Den 9 juni godkände vård- och omsorgsnämnden det förfrågningsunderlag som tagits fram för konkurrensutsättning av gruppbostäder enligt LSS. Förfrågningsunderlaget innebar en upphandling av fyra objekt, dvs. en utförare för alla fyra gruppbostäderna. Under sommaren har det funnits möjlighet för privata utförare att lämna in anbud, fram till anbudstidens slut den 15 augusti.