Ny tabell för buss- och tågtrafiken från 11 december

Den 11 december får Skånetrafikens buss- och tågtrafik ny tidtabell. Det påverkar resor i Helsingborg på olika sätt.

Sök gärna din vanliga resa i Skånetrafikens app eller på Skånetrafikens webbplats så att du inte blir överraskad om bussens eller tågets avgång har ändrats.

Förändringar i busstrafiken

Linje 10, Ringlinjen

Linjen får ny linjesträckning på Tågaborg för att ge bättre tillgänglighet till nya vårdcentralen.

Linje 215, Sjukreselinjen Helsingborg-Landskrona-Lund

Linjen tas bort på grund av få resande. Idag är den allmänna kollektivtrafiken mer utbyggd än när linjen startade. Reser du mellan Helsingborgs lasarett – Lasarettet i Landskrona – Lunds Universitetssjukhus kan du resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med sjukresa om du är berättigad till det. Har du frågor om sjukresor kan du kontakta Skånetrafikens kundtjänst 0771 – 77 77 77.

Linje 220, Höganäs-Helsingborg och linje 218, Landskrona-Helsingborg

Linje 220 delas i två delar för att förbättra punktlighet och göra busslinjens sträckning tydligare. Helsingborg-Landskrona blir linje 218. Byte i Helsingborg om du ska resa vidare norrut eller söderut.

Linje 250, Helsingborg-Bjuv-Billesholm-Ekeby

Nuvarande linje 250 delas och kommer att trafikera sträckan Helsingborg – Bjuv – Billesholm – Ekeby. Linjen får bättre byte till tåg i Bjuv. Byte i Ekeby till linje 260 för resa vidare söderut. Slingan via Truedstorp kommer att köras av linje 297.

 Linje 297, Helsingborg-Bårslöv-Ekeby

Linjen tar över gamla linje 250:s slinga runt Truedstorp i Ekeby. Resa mellan Truedstorp – Helsingborg slipper byte.

Förändringar i tågtrafiken

Mer information, bland annat om förändringar i tågtrafiken, finns på Skånetrafikens webbplats.