Ny avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Bakgrunden till förslaget är förändringar i nationella bestämmelser om maxtaxa. Förslaget innebär en liten höjning från och med 1 juli om den gemensamma inkomsten överstiger 42 000 kronor. 

Nya bestämmelser gäller för alla kommuner. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften för plats i förskola och barnomsorg får bli för olika familjer. Inkomsttaket för maxtaxa har varit samma sedan reformen infördes.

Bakgrunden till förslaget om höjningen av avgiften är att bestämmelserna om maxtaxa i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har ändrats. I fortsättningen kommer nivån på inkomsttaket regelbundet räknas upp med ett index istället för att ligga fast. Idag är inkomsttaket för den högsta avgiften 42 000 kronor, från den 1 juli kommer det att vara 42 890 kronor.

Exempel på höjning

En familj som idag betalar högsta avgift per månad för plats i förskola eller hos dagbarnvårdare för ett barn, får en höjning med 27 kronor, från 1 260 kronor per månad till 1 287 kronor per månad.

För en familj med ett barn på fritidshem höjs den högsta avgiften från 840 till 858 kronor.

Beräkna din avgift här.