Nu finns Helsingborgs registerkarta som öppen data

Nu släpper vi Helsingborgs registerkarta som öppen data. Registerkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, servitut och andra rättigheter.

Vid årsskiftet släppte Helsingborgs stad baskartan som öppen data. Den innehåller detaljerad information om byggnader, kommunikationer och markanvändning. Nu släpper vi även registerkartan som öppen data. Det betyder att all geografisk information som finns i Helsingborgs stads bas- och registerkarta nu är tillgänglig som öppen data.

Fritt fram att skapa nya tjänster och lösningar

Den geografiska informationen som nu har släppts som öppen data kan användas av vem som helst, den är helt öppen och kostar numera ingenting att använda. Det innebär att det är fritt fram för både företag och individer att skapa helt nya tjänster och lösningar med den tillgängliga informationen.

– Vår förhoppning är att informationen kan användas till att ta fram bättre tjänster för invånare och företagare. Den kan till exempel användas i mobil- och webappar med kartfunktioner, säger Anders Jürisoo, teknisk lantmätare på stadsbyggnadsförvaltningen.

För en transparent och öppen förvaltning av staden

Helsingborgs stad vill med öppna data skapa förutsättningar för en transparent och öppen förvaltning av staden. Tidigare har vi släppt bland annat flygbilder eller ortofoton med hög upplösning i tiff-format, staden i Minecraft, kommunala byggnader i 3D och över en miljon gatubilder via tjänsten Mapillary.