Möjlighet för nya utförare inom hemvård

Den 12 januari beslutade vård- och omsorgsnämnden om nytt förfrågningsunderlag för utförare av hemvård. Privata utförare har nu möjlighet att lämna anbud för hemvård inom Helsingborgs stad.

Inom Helsingborgs stad har vi fritt omsorgsval inom hemvård och hemsjukvård, vilket innebär att kund själv väljer vilken utförare man vill ha omsorg av. Idag går det att välja mellan Omsorg i Helsingborg och Attendo.
– Vi ser gärna flera utförare av omsorg, såväl privata som kommunala, och med ett nytt förfrågningsunderlag ger vi möjlighet för nya utförare att lämna anbud och vara en del i Helsingborgs stads fria omsorgsval, säger Maria Nilsson, ordförande, vård- och omsorgsnämnden.

Idag finns en geografisk uppdelning för hemvården i fyra områden. I det nya underlaget är uppdelningen i fem områden; där utförare nu kan lämna anbud för ett eller flera områden.

I samband med det nya förfrågningsunderlaget samlas även insatser inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg, och privata utförare har möjlighet att lämna anbud på hemvård och delegerad hemsjukvård (hälso- och sjukvård som delegeras av legitimerad personal).
– Genom att samla HSL under en gemensam insats, kan vi samordna specialistkunskaper inom kommunen så att det kommer tillgodo för alla invånare i Helsingborg. Det blir också gynnsamt i samband med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Helsingborg och Region Skåne, säger Maria Nilsson.

Nya utförare blir en del av fritt omsorgsval av hemvård och delegerad hemsjukvård inom Helsingborgs stad. Den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg kommer även fortsättningsvis vara ett valbart alternativ inom omsorgsvalet.

Tidplan

Förfrågningsunderlaget beslutades av vård- och omsorgsnämnden den 12 januari, och offentliggjordes den 13 januari. Utförare kan lämna in anbud fram till den 16 februari. Vård- och omsorgsnämnden tar sedan beslut om utförare vid nämndssammanträdet den 16 mars.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget är ett dokument som beskriver förutsättningarna för upphandlingen. Det ska bland annat innehålla vilka krav som Helsingborgs stad ställer på det som ska upphandlas.