Ledningsarbete påverkar trafiken på Regementsvägen och Grönkullavägen

Från början av maj byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningar till fastigheter på Grönkullagatan på Drottninghög. Under arbetet är framkomligheten på Regementsgatan och Grönkullagatan begränsad.

Arbetet startar i början av maj 2017 och beräknas vara helt klart senast i augusti.

Så påverkas du

  • Framkomligheten på Regementsgatan är begränsad.
  • Grönkullagatan enkelriktas med infart från Regementsvägen. En ny utfart till Vasatorpsvägen byggs i östra delen av Grönkullagatan vid Diamantens förskola.

Läs mer om arbetet och hur det påverkar dig på drottabladet.se.