Kunskapsstaden Helsingborg är nu Helsingborgs stads skolor

Helsingborgs stad har under vintern 2014-2015 tagit fram ett nytt visuellt uttryck för staden. Det innebär att staden ska uppdatera färg och form för allt vi gör i form av trycksaker, skyltar, annonser, brevpapper, webb och så vidare. Det blir ett sätt att konkretisera vår vision Helsingborg 2035. Med en gemensam visuell identitet håller vi ihop all vår kommunikation. Det blir lätt att känna igen att det är Helsingborgs stad som är avsändaren.

Naturligtvis kommer vi på skol- och fritidsförvaltningen att gå hand i hand med staden i detta arbete. Under våren 2015 kommer vi att börja justera allt material till de nya färgerna och det nya uttrycket. På webbplatsen http://vm.helsingborg.se kan du se hur det kommer att se ut; färger, typsnitt, tilltal och fotografier.

Vad händer med Kunskapsstaden Helsingborg?

Vi har arbetat under flera år med vårt varumärke Kunskapsstaden Helsingborg. Vi står för och jobbar för samma saker som förut, innehållet har inte ändrats. Vi bygger helt enkelt vidare på allt bra vi åstadkommit i vårt arbete med Kunskapsstaden Helsingborg.

Det som är nytt är att vi klär oss i nya kläder som ligger i linje med stadens, och vårt nya samlingsnamn är Helsingborgs stads skolor. Det är en benämning som är enkel att förstå och den nya grafiska profilen lyckas kombinera att vi blir mer tydligt en del av Helsingborgs stad samtidigt som varje kommunal förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola får en egen symbol.

När byter vi?

Allt nytt material vi skapar kommer att ha det nya utseendet. Målbilden är att allt material, våra webbar, skyltar, kontorsmaterial med mera ska följa den nya grafiska profilen från och med höstterminsstarten 2015. Men vi kommer att börja prata om Helsingborgs stads skolor redan nu, och allt nytt material vi producerar kommer att följa den nya visuella identiteten.

Vad kommer det att kosta?

Material som trycksaker, webb och annonser kostar inte mer än förut. Vid nybeställning designar vi materialet enligt den nya visuella identiteten.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att skicka ett mejl till teamchef Maria B Hansson om du har frågor och funderingar kring förändringen.