Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017

Vad gör du om en kris slår mot samhället och din vardag? Hur väl förberedd är du på att klara dig utan el i några dagar? Den 8-14 maj arrangeras Krisberedskapsveckan av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Helsingborg är en av kommunerna som deltar.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta.

Klara vardagen

Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra. Läs mer om krisberedskap på dinsakerhet.se.

MSB har tagit fram filmer för att hjälpa dig att stärka din krisberedskap. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena:

  • Kommunikation
  • Mat
  • Värme
  • Vatten

Har du frågor om Krisberedskapsveckan eller vill ha mer information? Kontakta då Hannes Sonnsjö på hannes.sonnsjo@helsingborg.se