Internationella Engelska Skolan etablerar sig i Helsingborg

Så är det klart att Internationella Engelska Skolan, IES, etablerar sig i Helsingborg, med start skolåret 17/18. IES har nu tecknat ett hyresavtal med stadens fastighetsförvaltning, ett avtal som rör lokaler i stora delar av före detta Gustav Adolfsskolan. Därmed har den sista viktiga pusselbiten för att skolan ska kunna etablera sig fallit på plats. 

IES har tillstånd att starta grundskoleverksamhet i staden sedan en längre tid tillbaka, men frågan om att hitta lokaler som både ligger rätt och lämpar sig för undervisning har inte varit helt lätt att lösa. Som vi beskrev i ett pressmeddelande den 10 februari 2016 kom det en öppning när Vuxenutbildningarna och svenska för invandrare, sfi, på Komvux Kärnan fick nya lokaler på Campus på Rönnowsgatan. Lokalerna som de lämnade efter sig kan enkelt utan större ombyggnader användas för grundskoleverksamhet.

– Barn- och utbildningsnämnden strävar efter att invånarna i Helsingborg ska erbjudas ett brett utbud av skolor. Vi ser det som mycket positivt att Internationella Engelska Skolan med sin tvåspråkiga profil etablerar sig på Söder i Helsingborg, säger Maria Holm, biträdande förvaltningschef på skol- och fritidsförvaltningen.

Söderskolan kommer fortsatt att finnas kvar i sina lokaler och ser fram emot ett gott samarbete med sina nya grannar.

Läs pressmeddelandet.