Upphandlingen av personlig assistans går inte vidare

På vård- och omsorgsnämndens möte i oktober var det planerat att ett förfrågningsunderlag om upphandling av personlig assistans skulle presenteras. Nu har den blågröna majoriteten inom vård- och omsorgsnämnden valt att inte gå vidare med upphandlingen.

Eftersom förfrågningsunderlaget inte tas upp till beslut i vård- och omsorgsnämnden kommer Omsorg i Helsingborg även i fortsättningen att vara utförare av personlig assistans. 

Alla som har Omsorg i Helsingborg som utförare av personlig assistans kommer att få hem ett brev med mer information.