Individens behov i centrum

Den 2 maj 2017 kommer Individens Behov I Centrum – IBIC att starta på vård- och omsorgsförvaltningen. IBIC har utvecklats av Socialstyrelsen genom olika regeringsuppdrag som påbörjades redan 2008.

IBIC ska vara ett stöd för handläggaren och utföraren när de ska identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Det ska leda till ett gemensamt språk mellan utförare och handläggare. Dokumentationen ska även bli mer strukturerad och tydlig.

Syftet med IBIC är att arbeta mer behovsinriktat än insatsinriktat utifrån ett kundperspektiv. Det ska också bidra till att öka patientsäkerheten och rättssäkerheten samt förbättra möjligheten för individen eller anhöriga att vara delaktiga i processen.

Målet med stödet från kommunen ska vara behovsrelaterade, mätbara och beskriva avsedd funktion. Allt arbete utgår från rehabiliterande synsätt. Kundens pågående stöd ska följas upp kontinuerligt för att uppmärksamma förändringar.

Beslutet ”Omsorg” kommer framöver att ersättas av beslut enligt livsområden.