Helsingborgs kommun blir huvudman för International School of Helsingborg

Tidigare i år ansökte Helsingborgs kommun om att bli huvudman för International School of Helsingborg. Den ansökan har nu Skolinspektionen beviljat.

Detta innebär att skolan får bedriva sin verksamhet efter en internationell läroplan. Förändringen innebär många fördelar; för eleverna, för lärarna och för staden.

  • Det blir enklare för eleverna att se vilka mål de förväntas uppnå när de får betyg enligt en enda läroplan.
  • Lärarna kommer att bedriva undervisning mot en enda läroplan.
  • ISH blir en certifierad och tydlig internationell skola vilket gör Helsingborg mer attraktivt för företag som rekryterar internationell personal.

– Förändringen kommer att gynna skolans kvalitet och minska lärarnas arbetsbelastning. Vi kommer att kunna erbjuda en ännu starkare internationell skola, vilket är viktigt för att företag med utländska experter ska etablera sig i Helsingborg, säger Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är helt enkelt ett beslut som ger många vinnare.