Fyra nya projekt får stöd från Visionsfonden

I Visionsfondens fjärde beslutsomgång 2016 fick fyra nya projekt stöd för att på olika sätt utveckla Helsingborg. Ett filmforum om allas lika värde, en dokumentärfilm om svunna tider, ett samverkansprojekt för barn och ett helt nytt körsångskoncept.

Under 2017 finns tre nya ansökningsomgångar. Sista ansökningsdag för den första är den 26 mars. Ansök och läs mer på helsingborg.se/visionsfonden

Filmforum hbtq – Antidiskrimineringsbyrån och Unghbtq
En mötesplats för alla som är intresserade av hbtq-frågor eller identifierar sig som hbtq genom filmvisning och efterföljande samtal och diskussion vill projektet belysa olika teman.

Flykten över sundet – Conny Palmqvist
Projektet Flykten över sundet vill kasta ljus på samtid och framtid genom att blicka bakåt, på Helsingborgs historia.
Under andra världskriget räddade svensk polis och danska fiskare fler än 7 000 människor från krig och osäker flykt på sundet. Samarbetet hade kodnamnet Syklubben och nu ska historien berättas genom en dokumentärfilm.

Jalla för alla – Nathalie Roswall
Är språkbarriärer det största hindret för en lyckad integration? Jalla för alla vill sammanföra barn med olika bakgrund och istället fokusera på lek, kreativitet och sociala processer för att skapa bättre förståelse och starkare gemenskap mellan grupper som idag annars inte träffas.

Tunes Without Borders – Röda Korset Helsingborg
Även Tunes Without Borders fokuserar på att överbrygga språkliga skillnader mellan människor. Projektet ska starta en kör. Vad är det då som är nyskapande med det? Jo, i den här kören delas inga texthäften ut – de ska nämligen sjunga utan ord.