Fler fågelholkar för att undersöka småfåglars hälsa

Hur mår fåglarna i staden? För första gången ska forskare undersöka om det bara är fördelar för fåglar att bli matade av människor. Helsingborgs stad är med i projektet och bland annat sätts ett stort antal fågelholkar upp i några av våra naturområden.

Helsingborg är en av de involverade städerna i en ny studie där forskare vid Lunds Universitet ska utreda stadens påverkan på småfåglarnas hälsa. Bland annat ska forskarna från Lunds universitet studera om fåglarna tjänar mer på att bosätta sig i Luleå än i Malmö. Tesen är att fördelarna blir fler ju kallare klimatet är.

Helsingborg stad arbetar årligen med att skapa nya boplatser i form av holkar för fåglar, fladdermöss och fjärilar, som en del av arbetet med att gynna den biologiska mångfalden.

– Genom att vara med i det här nystartade forskningsprojektet vill vi lära oss mer och bidra till att ta fram kunskap om hur vi bättre kan gynna djur- och växtliv i våra tätortsnära grönområden, säger Maria von Post, naturvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Projektet ska under fem år undersöka småfåglars hälsa, överlevnad och häckningsframgång. Siktet är främst inställt på talgoxe och blåmes. Hur påverkas de av luftföroreningar? Val av föda? Stress i form av buller och gatubelysning? Temperatur? Svaren ska öka förståelsen för hur exploatering och förtätning av städer påverkar småfåglarnas liv.

Läs mer om projektet UrbanBirds här.