En digital kommunal servicestation öppnar på Knutpunkten den 15 maj

Den 15 maj klockan 12:00 invigs en digital kommunal servicestation inne på Knutpunkten i Helsingborg.

I servicecentret kan du bland annat få turistinformation och göra enklare kommunala serviceärenden. Det kan vara till exempel felanmälan på stadsmiljön, hämta och lämna låneböcker eller använda stadens e-tjänster.

Centret ligger i anslutning till huvudstråket på Knutpunkten. Centret kommer för det mesta att vara obemannat men vid olika tillfällen kommer du att kunna träffa kommunvägledare från Helsingborg kontaktcenter och de som jobbar med turism- och destinationsutveckling inom staden. Även andra förvaltningar och kommunala bolag kommer att finnas på plats, exempelvis inför stora evenemang eller högtider.