Detta beslutade kommunfullmäktige den 28 mars

I kommunfullmäktige den 28 mars beslutade bland annat om ett förslag på marköverlåtelseavtal för 96 nya hyresrätter på Pålsjö.

Här är några av de ärenden som klubbades igenom i kommunfullmäktige på tisdagen den 28 mars. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv, antingen medan sammanträdet pågår eller från och med klockan 12:00 nästa dag. Kommunfullmäktige sänds också via Helsingborgs stads Facebook-sida. Där kan du titta direkt eller i efterhand.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Mässhaken 2, Pålsjö

Förslaget på ett marköverlåtelseavtal för fastigheten Märrhalen 2 på Pålsjö är nu klubbat i kommunfullmäktige. Området ligger väster om Pålsjö kyrkogård bredvid Senerödsvägen och Romares väg. Detaljplanen tillåter 11 kvarter för bostäder och ett kvarter för skola.

Helsingborgs stad ska sälja fastigheten till byggföretaget Wallenstam Fastigheter 113 AB för 17 724 000 kronor. Företaget planerar att bygga femvåningshus med totalt 96 lägenheter (hyresrätter).

Marköverlåtelseavtal för del av fastigheten Grustäkten 5 på Väla södra

Grustäkten 5 är ett område som ligger på industriområdet Väla södra. Helsingborgs stad ska sälja en del av området till byggföretaget Startvision 3453 AB (som byter namn till Ferdinand Fastigheter i Helsingborg AB) för 10 000 000 kronor. Företaget planerar att bygga minst 2 500 kvadratmeter lokal för bilhall med lager, verkstad och kontor.

Försäljning av fastigheten Kamrersvillan 1 i Ramlösa

Fastigheten Kamrersvillan 1 ligger i Ramlösa Brunnspark inom ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Här finns lägenhetshus och förskola. Helsingborgs stad ska sälja den 775 kvadratmeter stora tomtmarken för 523 000 kronor till tomträttshavaren.

Försäljning av fastigheten Villa Pyrola 1 i Ramlösa

Fastigheten Villa Pyrola 1 är upplåten med tomträtt Tomtmarken är 212 kvadratmeter stor och består av ett enbostadshus typ friliggande villa. För området gäller en detaljplan med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Helsingborgs stad ska sälja Villa Pyrola 1 till tomträttshavarna för 590 000 kronor och har nu upprättat ett förslag till köpekontrakt.

Förslag till avfallstaxa för 2017

Från och med 1 april 2017 gäller Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) nya taxa för avfall.  Den största förändringen är höjningen av taxan för dragväg med förhoppningen att färre abonnenter ska välja den här tjänsten. Syftet är att belastningsskador på chaufförerna på sikt ska minska. Även taxan för veckotömning har höjts eftersom veckotömning är dyrare att utföra än tömning varannan vecka.