Detta beslutade kommunfullmäktige den 25 april

I kommunfullmäktige den 25 april beslutades bland annat om Helsingborgs stads årsredovisning för 2016 samt om ett förslag på marköverlåtelseavtal för Mariastaden och Gustavslund.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige på tisdag 25 april. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv, antingen medan sammanträdet pågår eller från och med klockan 12:00 nästa dag.

Helsingborgs stads årsredovisning för 2016

Årsredovisningen för 2016 innehåller information om kommunens verksamheter, resultat och ekonomi, hur skattepengarna har använts med mera. Här hittar du årsredovisningen för 2016.

Köpekontrakt för fastigheten Pilshult 1:11 på Mariastaden

Helsingborgs stad får köpa fastigheten Pilshult 1:11 på Mariastaden för 11 000 000 kronor. Området är cirka 28 152 kvadratmeter stort och kan användas för till exempel bostäder och service i framtiden.

Marköverlåtelseavtal för fastigheterna Sommarkon 1, Vingkon 1 och Blomsterkon 1 på Gustavslund

Förslaget på marköverlåtelseavtal för fastigheterna Sommarkon 1, Vingkon 1 och Blomsterkon 1 på Gustavslund godkändes. Området ligger mellan Mangårdsgatan och Österleden, cirka 4 kilometer sydöst om Helsingborgs centrum.

Helsingborgs stad får sälja fastigheten till byggföretaget Peab Markutveckling AB för 13 236 458 kronor. Företaget planerar att bygga cirka 31 bostäder med en blandning av radhus, kedjehus och friliggande grupphus.

Fastigheterna omfattas av förslag till detaljplan för del av fastigheten Husensjö 9:25, Gustavslund.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Utgrävaren 1 på Maria station

Förslaget på marköverlåtelseavtal för fastigheten Utgrävaren 1 vid Maria station godkändes. Området ligger sydost om Kullavägen ut mot väg 111.

Helsingborgs stad får sälja fastigheten till byggföretaget Peab Markutveckling AB för 17 268 000 kronor. Företaget planerar att bygga minst 68 lägenheter i flerbostadshus i upp till fem plan (bostadsrätter).

Fastigheten omfattas av detaljplan för fastigheten Berga 1:10, Maria stationsområde.