Det här tar kommunfullmäktige upp den 20 oktober

På tisdag den 20 oktober kommer kommunfullmäktige bland annat att behandla förslag om trygghetsskapande åtgärder i höst, programmet för nationella minoriteters rättigheter samt investeringsbudget för år 2021.

Här är några av de ärenden som tas upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober.

Trygghetsskapande åtgärder under hösten och vintern 2020

Några av åtgärderna som föreslås är:

  • Ökad närvaro av ordningsvakter på Söders kommersiella områden och Helsingborg C
  • Ökad närvaro av trygghetsskapande personal efter behov i lägesbildsarbetet.
  • Utifrån trygghetsdialoger med näringsidkare genomföra åtgärder i den offentliga miljön
  • Kommunikationsinsats för att motverka osund konkurrens.
  • Utökad kamerabevakning i Helsingborg med fokus på och kring Helsingborg C och bussterminalen

Läs mer om förslaget till trygghetsskapande åtgärder (Helsingborgs stads diarier).

Program för nationella minoriteter

Helsingborgs stads program för nationella minoriteters rättigheter ska följas upp löpande i samråd med de nationella minoriteterna. Kulturnämnden har ansvaret för att uppföljningen görs en gång per år samt att föreslå ändringar i programmet vid behov. Utifrån samråden 2019 har kulturförvaltningen nu tagit fram ett förslag till reviderat program för nationella minoriteters rättigheter. Läs programmet för nationella minoriteter (Helsingborgs stads diarier).

Investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022-2027 för Helsingborgs stad

I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om mål och ekonomi för 2021. Partierna var även överens om att investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2027 behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2020. Förslaget till investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2027 för Helsingborgs stad följer i stort de investeringsförslag som nämnderna lämnade under våren. Läs förslaget till investeringsbudget (Helsingborgs stads diarier).

Delårsbokslut för Helsingborgs stad för perioden januari –augusti 2020

Delårsbokslutet innehåller helårsprognos samt uppföljning av mål, ekonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs förslaget på delårsbokslutet (Helsingborgs stads diarier).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *