Attendo säger upp sitt avtal

Attendo har, den 22 augusti, kommit in med uppsägning av hemservice i Helsingborg. Attendo är från och med 30 september inte ett valbart alternativ.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer nu att informera de cirka 400 kunder som berörs, att de måste göra ett nytt val av utförare. Det kommer att ske en dialog mellan kund och avgiftskansliet så att omvalet kan göras så enkelt som möjligt.  

Tillsammans med de privata utförarna och vår egen verksamhet ser vi att hemservice ska kunna lösas på ett bra sätt för de berörda kunderna.