Nyhet med massor av information

Smittspridningen av coronaviruset ökar just nu dramatiskt i Helsingborg. Vi har flest nya fall av covid-19 i Skåne per 100 000 invånare och har näst värst smittspridning i landet. Därför måste vi alla nu ta ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.

Det krävs nu att vi tar krafttag för att dämpa spridningen av covid-19 i samhället. Du kan hjälpa till att bromsa smittan genom att tvätta händerna regelbundet, avstå sociala sammanhang, undvika platser där det kan uppstå trängsel och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Vi uppmanar samtliga invånare att ta rekommendationerna på största allvar under de närmsta veckorna. Det du väljer att göra nu kommer ha skillnad längre fram och kan ha stor betydelse för utvecklingen i Helsingborg.

Även om du själv inte är orolig för din hälsa så kan du råka smitta någon som blir allvarligt sjuk. Vi måste hjälpas åt nu för att skydda varandra och för att sjukvården ska orka ta hand om dem som behöver vård.

Pressträff med Helsingborgs stad och Helsingborgs lasarett om smittspridningen i Helsingborg

Med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset i Helsingborg kallade Helsingborgs stad och Helsingborgs lasarett till en pressträff den 14 december för att beskriva nuläget och åtgärder framåt. Se pressträffen från den 14 december.

Skolan under vintern

Från och med tisdagen 15 december till och med fredagen 18 december undervisas årskurs 7-9 på distans. Detta efter att Smittskydd Skåne bedömt att detta är en lämplig åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19. Gymnasieskolorna har sen tidigare övergått till fjärr- och distansundervisning, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Läs mer om hur Helsingborgs stads skolor hanterar coronautbrottet.

Nationella råd och föreskrifter inför jul och nyår

Från och med den 14 december ersätts de regionala råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. De nya nationella råden liknar till stor del de regionala råden som vi har haft i Skåne sen en tid tillbaka.

Över storhelgerna bör du begränsa ditt umgänge till en mindre krets, bara resa om du kan göra det på ett sätt som inte utsätter dig eller andra för risk att smittas, och skydda de som är i riskgrupp. Läs mer om rekommendationerna för kommande helger på krisinformation.se

Följ de skärpta nationella råden

Det är nu viktigare än någonsin att följa de skärpta råden som gäller för hela Sverige. Det är inte fel att i detta läge vara ännu mer försiktig, med tanke på den speciella situation vi har i Helsingborg. De nya nationella råden finns tydligt beskrivna på krisinformation.se.

Testa dig vid symptom som kan vara covid-19

För att hindra smittspridningen är det viktigt att testa sig för covid-19 vid symptom. Smittspårarna ringer upp alla som har testat positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Det är sedan den smittade själv som informerar dem de kan ha smittat. Du ska dock bara testa dig om du har symptom. Testet kan ske via ett självtest. Läs mer om tester på 1177.se.

Det är möjligt att göra självtester för covid-19 i bilen. Region Skåne har öppnat ett antal provtagningsplatser på flera orter i Skåne, bland annat i Helsingborg. Läs mer på Skane.se.

Vi håller ut för att kunna komma tillbaka

Vi vet att du är trött. Vi vet att du vet. Men nu måste vi hålla i och hålla ut för att skydda oss själva och varandra. Sverige har fått positiva besked om vaccin mot covid-19 och det ser ut som att vi kommer kunna börja med vaccinationer i början av nästa år. Nu måste vi hjälpas åt så vi inte snubblar på mållinjen.

Det här tar kommunfullmäktige upp den 20 oktober

På tisdag den 20 oktober kommer kommunfullmäktige bland annat att behandla förslag om trygghetsskapande åtgärder i höst, programmet för nationella minoriteters rättigheter samt investeringsbudget för år 2021.

Här är några av de ärenden som tas upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober.

Trygghetsskapande åtgärder under hösten och vintern 2020

Några av åtgärderna som föreslås är:

 • Ökad närvaro av ordningsvakter på Söders kommersiella områden och Helsingborg C
 • Ökad närvaro av trygghetsskapande personal efter behov i lägesbildsarbetet.
 • Utifrån trygghetsdialoger med näringsidkare genomföra åtgärder i den offentliga miljön
 • Kommunikationsinsats för att motverka osund konkurrens.
 • Utökad kamerabevakning i Helsingborg med fokus på och kring Helsingborg C och bussterminalen

Läs mer om förslaget till trygghetsskapande åtgärder (Helsingborgs stads diarier).

Program för nationella minoriteter

Helsingborgs stads program för nationella minoriteters rättigheter ska följas upp löpande i samråd med de nationella minoriteterna. Kulturnämnden har ansvaret för att uppföljningen görs en gång per år samt att föreslå ändringar i programmet vid behov. Utifrån samråden 2019 har kulturförvaltningen nu tagit fram ett förslag till reviderat program för nationella minoriteters rättigheter. Läs programmet för nationella minoriteter (Helsingborgs stads diarier).

Investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022-2027 för Helsingborgs stad

I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om mål och ekonomi för 2021. Partierna var även överens om att investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2027 behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2020. Förslaget till investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2027 för Helsingborgs stad följer i stort de investeringsförslag som nämnderna lämnade under våren. Läs förslaget till investeringsbudget (Helsingborgs stads diarier).

Delårsbokslut för Helsingborgs stad för perioden januari –augusti 2020

Delårsbokslutet innehåller helårsprognos samt uppföljning av mål, ekonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs förslaget på delårsbokslutet (Helsingborgs stads diarier).

Testar moduler på nyhetssida

Helsingborgs stad följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som känner sig det minsta sjuk ska hålla sig hemma, detta är särskilt viktigt för anställda inom äldreomsorg och vård. Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information, främst Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Totalt besöksförbud på vårdboenden

Det råder nu totalt besöksförbud på vårdboenden som drivs av Helsingborgs stad, korttidsboendet Pålsjö Park och avlastningsboendet Villa Louise. Syftet är att skydda våra äldre och minimera risken för smitta.

Undantag kommer att göras för närstående för vård i livets slutskede. Personal kommer i detta läge att kontakta närstående efter sjuksköterskas bedömning. Besöksförbudet gäller tillsvidare.

LSS-boenden

Det råder besöksförbud på LSS-boendet Garverigatan. Detta med anledning av att det är ett boende för äldre personer med LSS-beslut. På övriga LSS-boenden gäller fortfarande att närstående ska undvika onödiga besök. Anledningen till att totalt försöksförbud inte råder är att man, per automatik, inte tillhör en riskgrupp för att man bor på ett LSS-boende.

Frågor och svar om besöksförbudet.

Besöksförbud på boendet Maria Sol

Staden har den 27 mars beslutat om att ha besöksförbud på Maria Sol. Maria Sol är en bostad med särskild service för personer över 55 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Är du över 70 år och behöver hjälp med att handla?

Helsingborgs stad samarbetar med Röda korset som kan hjälpa dig att handla hem mat och läkemedel. Erbjudandet riktar sig till dig som är 70 år eller äldre eller som av annat skäl tillhör en riskgrupp, och som av olika orsaker inte kan få annan hjälp. Behöver du eller någon du känner hjälp med inköp? Ring Helsingborg kontaktcenter på 042-10 50 00.

Engagera dig eller be om hjälp

Helsingborgs stad lanserar Nyby. Appen gör det möjligt för människor att kopplas samman digitalt för att hjälpa varandra. Appen är gratis att ladda ner och enkel att använda. Läs mer om Nyby.

Träffpunkter, öppna matsalar och surfcaféer stänger tillfälligt

Alla träffpunkter, öppna matsalar och surfcaféer i Helsingborgs stads regi är stängda. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra besökare som ofta är äldre och befinner sig i riskgruppen.

Kontaktuppgifter till alla träffpunkter hittar du på vardochomsorg.helsingborg.se/traffpunkter

Frågor och svar kring den tillfälliga stängningen.

Samtliga stadens surfcaféer stängs från och med den 7 april. De stängs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den svenska regeringen har som en skyddsåtgärd fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med den 29 mars är begränsningen ett maxantal om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Är du arrangör av event och liknande hittar du information på polisens webbplats.

Evenemang med max 50 personer

För alla evenemang och sammankomster är rekommendation att det görs en bedömning för att kunna sätta in riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Känner du oro kring coronaviruset?

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Flera organisationer har öppnat stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Svenska kyrkan Helsingborg har ett telefonnummer för samtal med präst eller diakon för människor som känner oro eller söker hopp. Telefonnumret 042-18 91 00 är bemannat alla dagar mellan klockan 08:00-17:00, det vill säga de tider som jourhavande präst inte är tillgänglig.

Läs mer på 1177.se.

Läs mer på bris.se.

Läs mer på rodakorset.se

Arbetsmarknadsförvaltningen inför begränsningar för att minska smittspridning

Arbetsmarknadsförvaltningen vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning i deras lokaler. De tar därför bara emot förbokade besök, med ett undantag: på Järnvägsgatan 35 finns fortfarande möjlighet till drop-in, dock får bara 5 personer åt gången vistas i receptionen.

Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar utbrottet av coronaviruset

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Det är viktigt att barn och elever som är symptomfria deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro.

Här hittar du vanliga frågor och svar

Vuxenutbildning under utbrottet av coronaviruset

Du kommer att kunna fortsätta dina studier, men undervisningen kommer att ske på distans via digitala läromedel. Du får mer information direkt från din skola. Fram till dess ber vi dig att fortsätta dina studier utifrån den planering som du har från din lärare.

Om du har ersättning från CSN, och fortsätter att följa din studieplanering, kommer studiestödet betalas ut som vanligt. Behöver du kontakta, eller har en pågående planering med, en studie- och yrkesvägledare så hittar du kontaktuppgifter på din digitala lärplattform eller via din lärare

Frågor och svar om vuxenutbildning på distans.

Staden följer utvecklingen

Helsingborgs stad följer utvecklingen, krisledningen träffas flera gånger om dagen och fattar löpande beslut om hur staden ska agera. Alla förvaltningar uppdaterar sina pandemiplaner. Staden uppdaterar sin löpande sin information på intranät och helsingborg.se och uppmanar medarbetare att hålla sig informerade.

Begränsa fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Detta innebär också att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till arbetet. Regeringen har därför beslutat att slopa karensavdraget, detta gäller oavsett sjukdom.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Självtest för corona

Självskattning för covid-19 kan ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. Gör testet på Region Skånes webbplats.

Restauranger, barer och caféer

Med anledning av coronaviruset gäller nya regler för servering av mat och dryck på barer, restauranger, caféer och i skolmatsalar. Reglerna handlar om att verksamheter som serverar mat måste ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla kan hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan beställa och ta med hämtmat som vanligt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lättläst information om coronaviruset (pdf, 66,3 kB).

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Läs mer på 11 77.se.

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Ledningsarbete påverkar trafiken på Regementsvägen och Grönkullavägen

Från början av maj byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningar till fastigheter på Grönkullagatan på Drottninghög. Under arbetet är framkomligheten på Regementsgatan och Grönkullagatan begränsad.

Arbetet startar i början av maj 2017 och beräknas vara helt klart senast i augusti.

Så påverkas du

 • Framkomligheten på Regementsgatan är begränsad.
 • Grönkullagatan enkelriktas med infart från Regementsvägen. En ny utfart till Vasatorpsvägen byggs i östra delen av Grönkullagatan vid Diamantens förskola.

Läs mer om arbetet och hur det påverkar dig på drottabladet.se.

Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017

Vad gör du om en kris slår mot samhället och din vardag? Hur väl förberedd är du på att klara dig utan el i några dagar? Den 8-14 maj arrangeras Krisberedskapsveckan av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Helsingborg är en av kommunerna som deltar.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta.

Klara vardagen

Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra. Läs mer om krisberedskap på dinsakerhet.se.

MSB har tagit fram filmer för att hjälpa dig att stärka din krisberedskap. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena:

 • Kommunikation
 • Mat
 • Värme
 • Vatten

Har du frågor om Krisberedskapsveckan eller vill ha mer information? Kontakta då Hannes Sonnsjö på hannes.sonnsjo@helsingborg.se

Seniordag på Elinebergs bibliotek

Välkommen till en eftermiddag med senioren i centrum på Elinebergs bibliotek. Här kan du titta på smarta ting som underlättar i vardagen, du får tips om Boken kommer och hur du kan njuta av böcker även om du har svårt att läsa själv.

Är du intresserad av att göra något för andra, kan du höra mer om stadens volontärverksamhet. Du kanske vill vara volontär på språkcafé, läxhjälp, träffpunkt eller något annat roligt på din lediga tid!

Kom och ställ frågor om stort och smått till stadens äldreombud, anhörigrådgivare, ombud för personer med funktionsnedsättning, , samordnare från volontärcenter och vård- och omsorgsförvaltningen, personal från stadens träffpunkter, måltidsutvecklare från MatOmsorg, bibliotekarie och
kommunvägledare.

Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkommen till en intressant eftermiddag!

Seniordag: Torsdag 11 maj, klockan 14.00–16.00

Ett samarrangemang mellan Elinebergs bibliotek, Helsingborgs kontaktcenter och vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer på: www.bibliotekfh.se

En digital kommunal servicestation öppnar på Knutpunkten den 15 maj

Den 15 maj klockan 12:00 invigs en digital kommunal servicestation inne på Knutpunkten i Helsingborg.

I servicecentret kan du bland annat få turistinformation och göra enklare kommunala serviceärenden. Det kan vara till exempel felanmälan på stadsmiljön, hämta och lämna låneböcker eller använda stadens e-tjänster.

Centret ligger i anslutning till huvudstråket på Knutpunkten. Centret kommer för det mesta att vara obemannat men vid olika tillfällen kommer du att kunna träffa kommunvägledare från Helsingborg kontaktcenter och de som jobbar med turism- och destinationsutveckling inom staden. Även andra förvaltningar och kommunala bolag kommer att finnas på plats, exempelvis inför stora evenemang eller högtider.

Vård- och omsorgsförvaltningen söker kontaktpersoner

Två män sitter och tittar ut mot vattnet Att vara kontaktperson för en person med funktionsnedsättning innebär att vara ett komplement i kontakten med anhöriga eller vänner samt att bryta den isolering som kan vara en följd av funktionsnedsättningen.

Som kontaktperson träffar du personen med funktionsnedsättning 2-4 gånger per månad. Om ni träffas i den mindre utsträckningen omfattar kontakten även telefonkontakt. Kontakten är av social karaktär.

Som kontaktperson erhåller du kompensation i form av en arvodes- samt en omkostnadsersättning per månad. Kontaktpersonskap är ingen anställningsform utan ett uppdrag som utförs på kvällar och helger.

Insatsen riktar sig till såväl ungdomar som till vuxna.

Vi söker dig som tycker detta låter intressant och som har möjlighet att under en längre period åta dig ett uppdrag som kontaktperson hos oss. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande.

För mer information kontakta uppdragshandläggare för rekrytering, Jasmina Besic telefon 042-10 73 34, jasmina.besic@helsingborg.se

Vård- och omsorgsförvaltningen söker omgående avlösare åt tre barn med funktionsnedsättning

En kvinna sitter med två små barn. Avlösarens uppgift är att avlasta föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. Det innebär att du i familjens hem avlastar föräldrarna i det dagliga omvårdnadsarbetet och ger dem möjlighet att ägna sig åt varandra, sina övriga barn eller någon fritidsaktivitet.

Du kommer att introduceras i uppdraget av barnets föräldrar. Hur många timmar per månad som familjen behöver din hjälp kan variera.

Som avlösare bör du vara initiativrik, lyhörd och positiv. Du bör vara lugn och metodisk samt kunna vara flexibel och ställa upp kontinuerligt. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara tålmodig och kunna skapa förtroende. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av LSS samt erfarenhet av barn.

Är du intresserad av att bli avlösare? För mer information om våra uppdrag, kontakta handläggare för rekrytering, Jasmina Besic telefon 042-10 73 34 eller jasmina.besic@helsingborg.se

Vård- och omsorgsnämnden häver avtal med Attendo LSS

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att Attendo LSS saknar tillstånd att driva stadens gruppbostäder på Björktrastgatan och Fjällugglegatan i Helsingborg. Bostäderna kommer därför fortsätta drivas kommunalt av Omsorg i Helsingborg.

Det var vård- och omsorgsnämndens avsikt att överlåta driften av fyra gruppbostäder, två på Björktrastgatan och två på Fjällugglegatan med totalt 22 boende, från och med den 1 maj.

I och med att Attendo saknar tillstånd från IVO att driva bostäderna när avtalet nu skulle träda i kraft har vård- och omsorgsnämnden genom ett ordförandebeslut hävt avtalet om verksamhetövergång av de fyra gruppbostäderna.

– Vi vill se en bredd av utförare för att ge kvalitet i omsorgen, men konstaterade idag att Attendo LSS saknar tillstånd. Därför häver vi avtalet och låter gruppbostäderna förbli i kommunal drift för att säkra kvaliteten och skapa stabilitet, säger Jonny Cato Hansson, ordförande, vård- och omsorgsnämnden.

Privata vårdföretag får inte driva LSS-bostäder utan tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en statlig myndighet vars uppgift är att utföra tillsyn och göra tillståndsprövning av externa utförare inom bland annat LSS-verksamhet.