Larm

Här kan du följa alla larm som kommer till Räddningstjänsten Skåne Nordväst med undantag från Båstad. Informationen publiceras automatiskt senast fem minuter efter det att brandförsvaret fått larmet och innehåller bland annat uppgifter om från vilken brandstation man ryckt ut och vilken larmnivå som gäller.

Välj vilken eller vilka kommuner du är intresserad av..

Vid vissa larm kan du läsa mer om vad som hänt. Men den informationen publiceras med viss fördröjning eftersom brandförsvaret måste prioritera själva utryckningen.

När larmen publiceras används begrepp för brandstationer, larmnivåer och insatsområden som förklaras nedan.

Stationer anger var den senast larmade enheten kommer ifrån. Vid en stor insats kan flera stationer larmas.

Larmnivåer

Nivå 1

En styrka (fyra brandmän och en chef) åker till exempelvis vid en mindre brand eller en trafikolycka.

Nivå 2

Två eller flera styrkor och en insatsledare åker exempelvis till en bostadsbrand, en stor trafikolycka eller annan stor olycka.

Nivå 3

Två eller flera styrkor plus en insatsledare och en brandingenjör åker till exempelvis en stor trafikolycka på en motorväg eller med många skadade, till olyckor med farligt gods eller till stora bränder.

Nivå 4

Samma som nivå 3, men även den räddningschef som är i beredskap larmas.

Insatsområde (zon)

För att alltid den närmaste stationen ska larmas, görs en geografisk indelning i insatszoner.

Sedan den 1 januari 2015 ingår Helsingborgs brandförsvar i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.