Vid olyckor och kris

I samband med större olyckor eller samhällshändelser är det viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information vid en kris.

När du behöver hjälp

Akut nödsituation – ring 112

Nödnumret 112 ska du använda när det är fara för liv och du eller någon annan behöver hjälp av polis, ambulans eller räddningstjänst. Läs mer på SOS Alarm.

Socialjouren hjälper dig kvällar och helger – ring 114 14

På socialjouren kan du få hjälp vid akuta, sociala problem. Se öppettider och läs mer om kommunens socialjour och mottagning.

Polisen – ring 114 14

Ring polisen på 114 14 vid alla situationer som inte är akuta. Läs mer på polisens webbplats.

Sjukvårdsrådgivning – ring 1177

Ring sjukvårdsupplysningen på 1177 om du behöver råd för sjukdomstillstånd som inte är akuta. Läs mer på 1177.se.

Kontakt och information vid krishändelser

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en utomhussiren som myndigheterna använder när allmänheten behöver varnas, till exempel vid stora olyckor och allvarliga händelser. Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella krisnummer där du kan få information om en större händelse. Du kan också lämna egna upplysningar. På www.krisinformation.se kan du läsa mer om 113 13.

www.krisinformation.se

www.krisinformation.se är myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation.

Sociala medier

Helsingborgs stad på Facebook.

Krisinformation.se på Twitter.

Text-tv

Gå in på text-tv sidan 599 för att få information när du hör ett VMA.

Radio

Slå på radion och lyssna efter meddelanden när du hör ett VMA.

Det här kan du göra själv

Du hittar mer information om vad du själv kan göra vid kriser på www.dinsäkerhet.se.

Farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan verksamheten innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Läs mer om farlig verksamhet på Räddningstjänsten Skåne nordväst.